(Persbericht) Gouda, 1 december 2010 - Silverside heeft in 2010 een onderzoek uitgevoerd onder 266 IT-managers in de industriële branche naar de meerwaarde van cloud computing. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat 37% van de ondervraagde IT-managers van plan is om in de toekomst met een cloud computing oplossing te gaan werken. Tevens is er de verwachting dat cloud computing het samenwerken in de industriële keten helpt te verbeteren en dat hierdoor kosten bespaard kunnen worden.

De interesse in cloud computing is duidelijk aanwezig in de industriële branche. Momenteel is er in deze markt een verschuiving gaande van on-premise naar werken met cloud computing. Van de 266 ondervraagde IT-managers heeft 64% aangegeven bekend te zijn met de term cloud computing.

Verder zijn er in het onderzoek 3 belangrijke vragen meegenomen die een beeld geven van de adoptiegraad van cloud computing in de markt. De eerste vraag was of cloud computing een toegevoegde waarde heeft voor een organisatie. Hieruit kwam naar voren dat 44% van de ondervraagden daadwerkelijk een toegevoegde waarde zag in cloud computing. De tweede vraag had betrekking op de aanschaf van cloud computing. De opvallende en verassende uitkomst was dat 37% van plan was om in de cloud te gaan werken. Tevens werd aangegeven dat 36% binnen een jaar nog cloud computing zal gaan aanschaffen.

Om duidelijkheid te verkrijgen waarom een organisatie cloud computing zou willen aanschaffen zijn de volgende zaken naar voren gekomen: Reiskosten besparen, cash-out terugdringen, betere samenwerking, beschikbaar maken van R&D expertise, upgrades minimaliseren, betere project omgeving en de time-to-market verkorten. Meest opvallende resultaat is dat 70% van de organisaties kostenbesparing als reden hebben gegeven om naar de à¢â‚¬Å“cloudà¢â‚¬ te gaan.

Cloud computing is nog niet volledig geaccepteerd en bekend binnen de industriële sector, maar wint snel terrein.
Kijk voor het complete onderzoek ´is de industriebranche klaar voor cloud computing?‘˜ en voor meer informatie op de website van www.ineenidealewereld.nl.

Silverside - 3 november 2010 [email protected] telefoon: 0182-555 177 fax: 0182 555 178

Website: http://www.ineenidealewereld.nl/