Minister Hirsch Ballin van Justitie
schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de invoering van een
nulheffing op bepaalde consumentenelektronica ‘als zodanig
niet leidt tot de introductie van nieuwe heffingen en daarom in
materiële zin niet leidt tot een uitbreiding van het huidige
vergoedingensysteem. Fabrikanten en importeurs van deze apparaten,
en met hen consumenten, blijven daarmee zeker tot 1 juli 2007
verschoond van de invoering van nieuwe heffingen op de betrokken
apparaten’.

Met de brief reageert de bewindsman op het
vandaag genomen besluit van de Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoedingen (SONT) om een nulheffing in te voeren op
digitale audiospelers en digitale videorecorders met
geïntegreerde harde schijf. De SONT is een onafhankelijke
stichting die op grond van de Auteurswet is aangewezen om heffingen
vast te stellen op apparaten die auteursrechtelijk beschermd
materiaal bevatten.

‘Dit laat onverlet dat de vraag naar
de reikwijdte van het thuiskopiestelsel mijn uitdrukkelijke en
onverminderde aandacht heeft’, aldus de minister. Daarom komt
hij nog met een afrondend oordeel dat nauw samenhangt met de
aanstaande aanbeveling van de Europese Commissie over
thuiskopievergoedingen en de binnen enkele weken te verwachten
eindrapportage van het College van Toezicht Auteursrechten over de
situatie bij Stichting De Thuiskopie. Tegen die achtergrond zal de
bewindsman ook het SONT-besluit van vandaag wegen.

Voor het geval één van beide
ontwikkelingen daartoe aanleiding mocht geven, wordt intussen een
algemene maatregel van bestuur voorbereid, waarmee in ieder geval
de voorwerpen kunnen worden aangewezen waarop een
thuiskopievergoeding rust. Zo nodig zal deze nog dit jaar ter
advisering aan de Raad van State worden aangeboden. De Tweede Kamer
zal nader worden geïnformeerd.

bron:MinJus