Sinds 1 september 2005 is de website www.startbedrijf.nl online. Deze (gratis) website is ontstaan uit ontevredenheid over voorlichting van de overheden naar de startende ondernemers en genereert inmiddels op jaarbasis meer dan 1 miljoen pageviews. Op de site staan inmiddels meer dan 1000 artikelen over ondernemen, dagelijks aangevuld met veel regionaal economisch nieuws.

"Het idee is spontaan ontstaan naar aanleiding van vragen uit de praktijk" verteld Johan Marrink. "Startende ondernemers die bij ons vormgevingsbedrijf aanklopten voor een huisstijl bleken over het algemeen weinig tot geen voorbereiding te hebben gedaan. Dit is een van de redenen dat veel startende ondernemers binnen enkele jaren het voor gezien houden of failliet gaan en dat is jammer. Zelf ben ik zelfstandig vanaf 1982 en heb door vallen en opstaan een behoorlijke ervaring opgedaan. Vragen van mensen ging vooral over rechtsvormen, huisvesting, financiën etc. Maar wat men vooral vergat om te doen is het maken van een goed plan. Op zich was iedereen enthousiast over het zelfstandig worden maar al te vaak bekeek men de ondernemerswereld met een roze bril. 

Volgens mijn idee moest dat allemaal anders kunnen en zittend in een grote stoel met een glas in de hand is het idee ontstaan om dat in de vorm van een gratis website te doen. Helaas, medewerking van de overheid en bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel stuitten op direct verzet. Men zag ons een beetje als concurrent, zeg maar een luis in de warme pels van de gevestigde orde. Onze doelstelling is misschien hetzelfde, maar we doen het anders: wij verzamelen alle informatie voor een startende ondernemer en vertalen dit op eenvoudige en begrijpelijke wijze. Want formele ondernemerstaal is een duidelijke andere dan ons dagelijks taalgebruik. Bovendien is alle informatie 100% objectief en gratis. Op de site wordt geen enkel artikel tegen betaling aangeboden, men kan zelfs geen lid worden.

We hadden slechts één klein probleempje: als je alles gratis aanbiedt en geen subsidie ontvangt moet je wel zorgen voor enige inkomsten, aan StartBedrijf.nl werken inmiddels 3 mensen die voorheen werkloos waren. Om deze mensen van een inkomen te voorzien projecteren we enkele advertentieblokjes op onze site. Hiervoor blijkt een aardige belangstelling te zijn want regelmatig worden we benaderd door grote partijen of ze mogen adverteren op onze site.

Inmiddels zijn we een volwassen medium geworden en organiseren we ook "live-bijeenkomsten". De eerste avond hebben we gehouden in Groningen, onze thuisbasis. Dit bleek een doorslaand succes te zijn, al snel hadden we meer aanmeldingen dan ruimte. Dit heeft ons doen besluiten om binnenkort in het gehele land dit soort bijeenkomsten te gaan houden. Achter de schermen wordt ook druk gewerkt aan een ondernemerscursus, gebaseerd op het principe van de site: objectief, duidelijk, gemakkelijk en begrijpelijk

Een ander opvallend nieuwtje is het feit dat StartBedrijf van plan is om de site te gaan vertalen in andere talen, in het bijzonder voor de allochtone starters. Uiteraard zijn wij ook van mening dat iedereen in Nederland de Nederlandse taal moet beheersen, maar ondernemerstaal maakt het weer extra moeilijk voor deze mensen. Op dit moment ontbreken ons de financiële middelen om dit te laten vertalen dus zoeken we naar andere mogelijkheden. We hebben geprobeerd met de overheid in contact te komen hierover, maar we worden letterlijk uitgelachen door het ministerie. Dit weerhoudt ons er niet van om met onze plannen door te gaan. “

 bron:Strtbedrijf.nl