Minister Van der Hoeven stelt 1 miljoen
euro beschikbaar voor 2007-2010 aan de Stichting Landelijk Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren. Deze stichting wil ervoor zorgen dat meer
vrouwen de top van de wetenschap bereiken. Minister Van der Hoeven
(OCW) maakte dit bekend bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van de
stichting.

De Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren (LNHV) wil bereiken dat vrouwen evenredig zijn
vertegenwoordigd in de wetenschap. De stichting doet dit
bijvoorbeeld door de band te versterken tussen vrouwelijke
hoogleraren, en te bevorderen dat capabele vrouwen doorstromen naar
hogere universitaire rangen.

Samenwerking

De LNHV gaat meer samenwerken met het
Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht.
Zo ontwikkelen zij samen een webportaal met informatie over alles
wat te maken heeft met de sociale en culturele kenmerken van seksen
(gender).

De organisaties werken ook samen om
Nederland te laten aansluiten bij Europese projecten om vrouwen te
laten doorstromen van universitair (hoofd)docent naar
hoogleraar.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de doorstroming
van vrouwen naar hogere posities in de wetenschap nog onvoldoende
is. De doelstelling om in Nederland in 2010 15% vrouwelijke
hoogleraren te hebben, komt hierdoor in gevaar.

Bron: OCW