Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt voor het MKB om in
2005 50% van de kosten van hun ICT-gerelateerde opleidingen vergoed te
krijgen vanuit de ESF-3 subsidieregeling. Projecten gericht op
toenemende inzetbaarheid van de beroepsbevolking en werkzoekenden komen
in aanmerking voor subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Vanaf 1
januari 2005 kunnen alle MKB bedrijven in Nederland gebruik maken van
deze regeling. 

 
Het Opleidingsfonds van Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT
verzorgt deze aanvraag en de uitvoering voor het MKB gratis inclusief
de totale administratie en financiële afwikkeling. Aanmelding kan via
de website: www.caict.nl.   
 
Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT is de organisatie die
het mogelijk maakt voor ICT gerelateerde opleidingen en voor de ICT
branche deze subsidie te verkrijgen. CA-ICT is een paritair
samengestelde stichting zonder winstoogmerk. In het bestuur zijn de
volgende organisaties vertegenwoordigd: FNV Bondgenoten, De Unie, Atos
Origin, Capgemini, Vodafone, VOI, Nederland-ICT, CWI (adviseur). In
2004 zijn via CA-ICT voor 58 miljoen euro subsidieaanvragen voor
bedrijfsopleidingen in ICT met steun van de EU gehonoreerd.   

Bron: STICHTING CA-ICT