(Persbericht) Rotterdam 20 mei 2011 - Op de dag waarop het 10-jarig bestaan van Het Oogzorgnetwerk wordt gevierd met een feestelijk congres bij Mediq in Utrecht, wordt tevens de 100e screeningsdag van de OOGbus gerealiseerd.

Verbetering van patiëntenzorg door samenwerking in de oogheelkundige zorg
In 2001 is Het Oogzorgnetwerk geïnitieerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam, met als doel de kwaliteit van de oogheelkundige zorg te verbeteren door samenwerking tussen alle partijen in de oogheelkundige keten. 10 jaar later staat er een landelijk functionerend netwerk, waarin ruim zestig oogartsen, 12 ziekenhuizen, 100-en optiekwinkels, huisartsen, organisaties voor blinden- en slechtziendenzorg en apotheken participeren. Partners van het netwerk worden ondersteund bij het optimaliseren van de zorg en de organisatie vanuit de centrale service-organisatie van Het Oogzorgnetwerk. Dit alles komt ten goede aan de zorg voor de patiënt. De oogzorgnetwerklocaties bieden een breed pakket aan oogheelkundige zorg. Zo zijn op diverse locaties speciale oogheelkundige operatiekamers gerealiseerd, waar de patiënt snel en comfortabel kan worden geopereerd. Ook besteden alle Oogzorgnetwerkpartners veel aandacht aan voorlichting, waardoor sprake is van een vermindering van angst bij patiënten en de resultaten van behandelingen beter zijn.

100 dagen OOGbus = > 50.000 mensen gescreend
De samenwerking tussen de verschillende partners werpt inmiddels zijn vruchten af. Vele innovaties zijn gerealiseerd. Trots is Het Oogzorgnetwerk onder andere op de OOGbus, die op afspraak stopt bij instellingen als woonzorgcentra om bewoners en omwonenden preventief te screenen op een mogelijke oogproblematiek. Sinds de lancering in 2008 zijn ruim 50.000 mensen gescreend.

In 2009 kreeg de OOGbus van Agentschap NL de opdracht om de activiteiten van de OOGbus op te schalen naar landelijk niveau. Op 19 mei 2011 vindt de 100e screeningsdag in het kader van deze opschaling plaats. De onafhankelijke screening wordt voor steeds meer 60-plussers in Nederland beschikbaar.

10-jarig jubileum Oogzorgnetwerk: screening medewerkers van Mediq in OOGbus
Het Oogzorgnetwerk viert haar 10-jarig jubileum en de 100e screeningsdag met een congres voor verzekeraars, bestuurders, managers en beleidsmakers in de zorg om kennis en ervaringen te delen over samenwerkingsverbanden en innovaties in de zorg. Dit gebeurt onder leiding van dagvoorzitter Paul Baks, voormalig bestuurslid van de NCPF en tevens adviseur en toezichthouder in de zorg. Het congres heeft tot doel mensen in de zorg te inspireren tot samenwerken. Bovendien worden van alle medewerkers van Mediq die werkzaam zijn op het hoofdkantoor en ouder zijn dan 40 à©n deelnemers aan het congres die dag de ogen gecontroleerd. De resultaten van de oogonderzoeken zullen aan het einde van het congres worden gepresenteerd.

Noot voor de redactie

Het congres ´Bevlogenheid in de organisatie van zorg. Samenwerken in het belang van betere patiëntenzorg‘˜ wordt georganiseerd bij Mediq te Utrecht, Hertogswetering 159, Utrecht. De organisatie wordt verzorgd door Het Oogzorgnetwerk en Flevum.

Het Oogzorgnetwerk is 10 jaar geleden geïnitieerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het is een intensief samenwerkingsverband tussen diverse aanbieders van oogzorg, dat zich focust op het verbeteren van de kwaliteit van en innovaties binnen de oogheelkundige zorgverlening. Het Oogzorgnetwerk stelt de zorgverlening aan de cliënt centraal. De gehele keten van oogzorgaanbieders is betrokken, waaronder ruim 60 oogartsen van 12 afdelingen oogheelkunde van Nederlandse ziekenhuizen.

Voor meer informatie over Het Oogzorgnetwerk:
Renà© Baljon, directeur Het Oogzorgnetwerk (06 23 47 39 37)

Voor interviews en beeldmateriaal op hoge resolutie:
Maaike van Zuilen, persvoorlichter (06 45 63 21 17) [email protected]

De OOGbus
Ruim vijftig procent van alle blindheid en slechtziendheid in Nederland is te voorkomen of te behandelen en dus vermijdbaar. Een schokkend cijfer, temeer vanwege de gevolgen van die blindheid en slechtziendheid voor de kwaliteit van leven. Onder meer een verhoogde kans op valincidenten en een afname van de zelfredzaamheid met als gevolg een verhoogde kans op depressiviteit zijn consequenties van blindheid en slechtziendheid. Helaas accepteren veel mensen een afname van het zicht als logisch gevolg van het ouder worden. Dit, terwijl een eenvoudige brilaanpassing of staaroperatie de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verhogen.

Het terugdringen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid is iets waar Het Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, zich blijvend voor inzet. Dit gebeurt o.a. met de OOGbus. Sinds oktober 2008 rijdt de OOGbus door Nederland en stopt op afspraak bij instellingen als woonzorgcentra om bewoners en omwonenden preventief te screenen op mogelijke oogproblematiek.

De inzet van de OOGbus wordt gesteund door zorgverzekeraars CZ, OHRA en Delta Lloyd. Zij vergoeden screening in de OOGbus voor hun verzekerden. Het Oogzorgnetwerk maakt zich sterk voor participatie van andere zorgverzekeraars bij dit initiatief.

Naast genoemde zorgverzekeraars zien ook de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken het belang van de OOGbus in. Recentelijk zijn daarom gelden vrijgemaakt om opschaling van de OOGbus te realiseren. Dankzij deze gelden heeft Het Oogzorgnetwerk een nieuwe OOGbus kunnen aanschaffen en is hard gewerkt aan landelijke inzet van de OOGbus. Tevens is opdracht gegeven wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de toegevoegde waarde van de inzet van de OOGbus. Ofwel: wat draagt de OOGbus bij aan de kwaliteit van leven en wat draagt de OOGbus bij aan het terugdringen van zorgkosten?

Contact: zie Het Oogzorgnetwerk

Mediq is gastheer van het congres. Mediq levert geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bijbehorende zorg. Dit gebeurt op drie manieren: direct aan huis (Mediq Direct), via ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen (Mediq Institutioneel) en via Mediq Apotheken. Mediq is actief in 15 landen, het hoofdkantoor staat in Utrecht. Het bedrijf is opgericht in 1899 en heeft circa 8.200 medewerkers in dienst. Mediq staat genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Contact:
Annegees van Linge, Woordvoerder - Communicatie Adviseur Corporate Communicatie
(030 282 13 25, 06 4610 5682, [email protected])

Flevum is marktleider op het gebied van het ontwikkelen en onderhouden van netwerkstructuren tussen organisaties. Bedrijfsleven, industrie, overheden, zorg en kennisinstellingen maken deel uit van deze structuur.
Gericht op doelgroepen en kennisgebieden worden binnen de netwerkstructuren gevarieerde programma‘˜s aangeboden waarin deelnemers een permanent platform vinden om de organisatie te presenteren als ook inhoudelijk te discussiëren over de actuele thema‘˜s die hoog op de agenda van bestuur, directie ondernemer en management staan.

Contact: Pieter Bas Dujardin, directeur gezondheidszorg (06 24 54 7002)