De opkomst van de massa-industrie in de 19e eeuw was in veel opzichten een zegen, maar het betekende ook dat traditionele, met  artistiek vakmanschap verbonden waarden aan betekenis inboetten. Dat leidde tot vele nieuwe acties van kunstenaars die probeerden het oude vakmanschap te herstellen en als hoogste ideaal hadden om met hun kunst bij te dragen aan een mooiere wereld. Zijn zij daarin geslaagd? De 20ste eeuw was zelfs veel meer nog dan de 19e eeuw gericht op massaproductie voor een wereld waarin grootschalige productiemethoden noodzakelijk waren om in de behoeften van een snel groeiende wereldbevolking te voorzien. In zeker opzicht kun je dan misschien ook stellen dat het idealisme van de kunstenaar rond 1900 niet heeft geleid tot een kentering: de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen liepen nu eenmaal sneller. Toch houdt de roep van kunstenaars om actie te
ondernemen tegen een door massaproductie bepaalde wereld niet op. Dat bewijst Dutch village waarin de opvattingen op een geheel nieuwe manier herleven. Het Noordbrabants Museum confronteert deze twee opvattingen in een boeiende tentoonstelling die loopt van 23 september 2006 t/m 7 januari 2007.

Kunst rond 1900
Vol idealisme bouwden kunstenaars rond 1900 aan een betere wereld. Schilders, architecten en kunstnijveraars verenigden zich om een nieuwe nationale stijl te ontwikkelen en kunst in het dagelijks leven te brengen. Schoonheid en geluk moesten voor iedereen bereikbaar worden. De tentoonstelling Kunst rond 1900 getuigt met 250 kunstvoorwerpen van de resultaten van dit idealistisch streven van de kunstenaars van wat wel Nederlands Tweede Gouden Eeuw wordt genoemd.

Dutch village
Nederlandse ontwerpen van nu van 50 ontwerpers afkomstig van Design Academy Eindhoven. Deze ontwerpers verzetten zich tegen de teloorgang van traditionele productietechnieken en materialen en tegen de anonieme massaproductie. Hun ontwerpen grijpen terug op een geromantiseerd verleden, soms respectvol gestileerd, soms met een vette knipoog. In hoeverre hun visie het antwoord is op de vraag of de kunstenaars van circa 1900 met hun kritiek op de grootschalige productiemethoden een trend hebben gezet wordt overgelaten aan het oordeel van de bezoeker. I.s.m. Design Academy Eindhoven & Royal Tichelaar Makkum.

bron:Noord brabantsmuseum