Op 5 oktober vindt in heel Nederland de Dag van Respect plaats. (www.dagvanrespect.nl). Op 120 basisscholen staan die dag evenzoveel prominenten, waaronder premier Balkenende, voor de klas om leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool te laten zien hoe belangrijk het is, maar vooral hoe léuk het is om met elkaar om te gaan op basis van vriendschap en respect. Inzicht in de ander, in de
gewoonten en gebruiken van de ander kan de interesse in en begrip voor die ander ontwikkelen. Wanneer je bijvoorbeeld weet waarom iemand geen varkensvlees eet, wat zijn beweegredenen zijn, kunnen we hem in zijn waarde laten, hem de ruimte geven om te doen en
laten wat hij gewoon is te doen en te laten.

De Dag van Respect moet kinderen en daarmee ook hun ouders, bewust maken van het feit dat wij, Nederlanders, mensen zijn met verschillende achtergronden, van verschillendeculturen, met ieder verschillende ideeën, gewoonten en gebruiken. Na de gastles van o.a. premier Balkenende en de ministers van der Hoeven en Verdonk, SER -voorzitter Rinnooy Kan, sporters Jesse Mahieu (hockey) en Troy Douglas (atleet), tv-presentatoren Sipke Jan Bousema en Toine van Peperstraten, zangeres Imca Marina en weerman Piet Paulusma, vindt de actie, Ik geef RESPECT, plaats. De kinderen delen een Respectbutton
uit aan een persoon voor wie zij om wat voor reden dan ook respect voelen. Dat kan hun leraar zijn, iemand die ziek is of willekeurig wie dan ook.

De Dag van Respect is een initiatief van het Fonds Hoop voor Kinderen, in samenwerking met Plan Nederland, het ministerie van OCW en het ministerie van
Justitie/Vreemdelingenzaken en Integratie

In de periode 2006 tot 2010 zal de Dag van Respect kunnen uitgroeien tot een vast moment van inspiratie en van kennisoverdracht. De Dag van Respect wil zoveel mogelijk scholen in Nederland betrekken. Dit jaar richten wij ons op de groepen 7 en 8 van de basisscholen, maar wij hopen in de komende jaren ons steeds verder te kunnen uitbreiden, uiteindelijk zelfs binnen Europa.

bron:Booij, klusman en van bruggen