Betere polisvoorwaarden door administratieve efficiency.

Ook dit jaar handhaaft OHRA Zorgverzekeringen haar 100%
vergoedingenbeleid voor al haar aanvullende tandartsverzekeringen. Meer
dan 45% van de OHRA verzekerden heeft zich inmiddels aanvullend
verzekerd tegen tandheelkundige kosten, een stijging van ruim 30% ten
opzichte van 2003.

Uit recent onderzoek van OHRA blijkt dat consumenten
graag bereid zijn zich extra te verzekeren tegen tandheelkundige
kosten, mits 100% gedeclareerd kan worden. Bij OHRA kan dat al voor een
premie van circa 100 euro per jaar. Volgens de zorgverzekeraar werkt
het vergoedingsysteem boven verwachting. De verzekerde profiteert van
meer service en duidelijkheid bij declaraties, de zorgverzekeraar
bespaart kosten door een efficiëntere administratieve afhandeling.
 
De grote vraag naar de aanvullende tandheelkundige verzekeringen van
OHRA staat haaks op eerdere berichten in de media dat Nederlanders als
gevolg van het schrappen van basis tandheelkundige zorg uit het
zorgpakket, minder vaak naar de tandarts gaan en hun gebit minder goed
zouden onderhouden.   
 
Volgens Pierre de Rooij, directeur Zorg en Inkomen van OHRA snijdt het
mes dus aan twee kanten. Wij zien juist een consument die zeer wel
bereid is zich aanvullend te verzekeren. Je moet alleen de drempel laag
maken en dat kan door kritisch naar je eigen indirecte kosten te
kijken. En die worden in de zorg zwaar onderschat. Daar is nog veel te
besparen. Je moet als verzekeraar dus anders naar je product
kijken.   
 
OHRA bespaart inmiddels veel geld door gewoon alles 100% te vergoeden.
De consument bepaalt bij de Tandengaaf verzekering zelf hoeveel hij of
zij vergoed wil hebben 250/ 350/ 950/ 1900 per jaar). Daar is de premie
op afgestemd. Die propositie spreekt consumenten aan. Door onze
administratieve efficiency besparen we geld en kunnen we de premies
zeer toegankelijk houden, aldus De Rooij.  
 
Uit onderzoek van OHRA blijkt ook dat consumenten zich het liefste
aanvullend willen verzekeren voor kostbare behandelingen waar ze graag
gebruik van willen maken. Voor fysiotherapie blijkt men het minst
bereid te zijn zich aanvullend te verzekeren omdat men sinds het
verdwijnen van de vergoeding uit het basispakket Ziekenfonds hier
sowieso minder gebruik van denkt te maken.

Bron: OHRA BV
http://www.ohra.nl