100.000 euro voor campagne om hoger opgeleide vluchtelingen aan de slag te helpen.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt
100.000 euro beschikbaar voor een campagne om de kansen van hoger
opgeleide vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast wil
hij dat vluchtelingen met een medische, technische of een
onderwijskundige achtergrond met aangepaste scholing aan de slag worden
geholpen. Van Hoof kondigt een `banenoffensief'aan, waarbij

verschillende organisaties betrokken zijn. Het is de bedoeling dat de
komende drie jaar 2500 vluchtelingen extra een baan vinden.

Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof in een brief aan de Tweede
Kamer. Bij de brief zit een overzicht van de activiteiten om hoger
opgeleide vluchtelingen aan het werk te krijgen. Het gaat om
vluchtelingen in Nederland die asiel hebben gekregen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vluchtelingen moeilijk aan de
slag komen. Van de Afghanen,  rakezen en Somaliërs werkt minder
dan eenderde. Van mensen uit Iran en Joegoslavië werkt ongeveer de
helft. De werkloosheid onder vluchtelingen is veel hoger dan op grond
van opleiding en ervaring verwacht mag worden. Veel vluchtelingen
hebben een opleiding en werkervaring in een beroep waar in Nederland
veel vraag naar is. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, tandartsen en
leraren.

De campagne is bedoeld om aandacht te vragen voor mogelijkheden van
hoog opgeleide vluchtelingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het
organiseren van bijeenkomsten om potentiële werkgevers beter te
informeren. Ook vluchtelingen krijgen informatie over kansen op de
arbeidsmarkt.

Een andere manier waarop Van Hoof het probleem wil aanpakken is
Internationale Diplomawaardering. Dit maakt een vergelijk mogelijk van
buitenlandse met Nederlandse diploma's, zodat vluchtelingen beter
kunnen aantonen wat zij kunnen. In totaal zijn eind 2004 ruim 5.000
diploma's vergeleken. Ook is begonnen met een experiment om
werkervaring van vluchtelingen in het land van herkomst inzichtelijk te
maken.

Om opleiding en werkervaring van vluchtelingen beter op de Nederlandse
situatie te laten aansluiten zijn afspraken gemaakt met andere
departementen om vluchtelingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
Artsen en tandartsen kunnen zich gericht laten bijscholen. Ook wordt
bekeken hoe technici als onderzoeker aan de slag kunnen. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoekt op welke manier
vluchtelingen met een lerarenopleiding kunnen gaan werken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid