Het Visserij Innovatieplatform (VIP) heeft
besloten om twee lopende proeven ter verbetering van
visserijmethoden elk met 50.000 euro te ondersteunen. In deze
pilots werken kleine groepen vissers samen op zoek naar
aanpassingen die brandstof- en dus kostenbesparend zijn, minder
negatieve effecten hebben op de natuur en de opbrengsten verhogen.
Vorig jaar zomer zijn de beide groepen onder leiding van de
voorzitters van de branche-organisaties met de praktijkproeven
gestart nadat minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit 500.000 euro beschikbaar had gesteld. Hij volgt
hiermee het advies op van de Task Force Duurzame
Noordzeevisserij.

Binnen de ene proef wordt in plaats van
met de gangbare boomkor de zogenoemde bordenvisserij toegepast. Dit
is een wat een lichtere vorm van vissen met minder bodemberoering
en dus ook minder brandstofgebruik. In de andere proef staan
aanpassingen aan de boomkor centraal. Deze zware stalen mast waar
het net aan bevestigd is wordt bijvoorbeeld van wielen en vleugels
voorzien om zo de weerstand in het water kleiner te maken.

Het Visserij Innovatieplatform is in
november 2006 ingesteld met als opdracht de komende drie jaar
innovatieve initiatieven in de zeevisserij te stimuleren en te
begeleiden. De bedoeling is dat door middel van het VIP goede
ideeën een extra kans te krijgen waardoor de zeevisserij
economisch en ecologisch duurzaam wordt.

Het VIP houdt zich aan de ene kant bezig
met lange termijn perspectieven en strategische keuzes. Wat zijn de
kansrijke thema.s voor de zeevisserij, hoe ziet de vissersvloot er
over tien tot vijftien jaar uit en wat is er nodig om dat te
bereiken? Daarnaast speelt het platform ook op korte termijn een
rol in de visserijpraktijk door projecten te ondersteunen gericht
op energiebesparing, opbrengstverhoging en minder aantasting van de
natuur.

Het VIP zal de komende maanden enkele
vergelijkbare activiteiten in de sector en in de visserijketen
begeleiden. Algemene subsidieregelingen zijn in deze fase niet
voorzien. In de tweede helft van 2007 zullen de activiteiten van
het VIP afgestemd worden op de mogelijkheden die het Europees
Visserij Fonds voor de komende zeven biedt om innovatie in de
gehele keten te bevorderen.

bron:VIP