In maart 2006 gestart en nu de 100e
beroepszaak doorverwezen naar mediation. Honderd maal hebben
rechters, secretarissen en partijen aanleiding gezien om te
onderzoeken of conflicten door middel van mediation opgelost kunnen
worden.

In een alimentatieprocedure waarbij ook
echtscheidings-, omgangs- en verdelingsaspecten een rol speelden,
stelde de rechter partijen voor om met behulp van een
onafhankelijke mediator de conflicten tot een oplossing te brengen
en partijen stemden in. De 100e doorverwijzing was een feit.

Bron: Rechtbank Zutphen