Minister Dekker (VROM) investeert 10,3 miljoen euro in het project Nieuw Zaailand van de gemeente Leeuwarden. Het plan voor de binnenstad bestaat onder meer uit het vernieuwen van het stadsplein en de reconstructie van de verbindingsstegen met de oude binnenstad. De bijdrage voor Leeuwarden komt uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie.

Met het project Nieuw Zaailand zet de gemeente Leeuwarden in op het ontwikkelen van een winkelgebied, het verbeteren van de bereikbaarheid, ondergronds parkeren en de bouw van winkels en woningen. Belangrijk onderdeel is de bouw van een nieuw Fries Museum, op of aan het vernieuwde stadsplein.
Met de toekenning aan Leeuwarden neemt Dekker het advies over van de commissie, die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden. Volgens de minister krijgt de binnenstad van Leeuwarden een belangrijke impuls met de uitvoering van het project. Van belang is de realisatie van diverse functies op en aan het stadsplein, maar ook de betrokkenheid van private partijen.

Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden of het landelijk gebied versterken.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular