De afgelopen periode heeft de sociale recherche Limburg-Noord onder
leiding van het Openbaar Ministerie 5 onderzoeken ingesteld in verband
met bijstandsfraude. In deze onderzoeken zijn in totaal 11 verdachten
aangehouden. Bij 4 zaken is een gezamenlijke huishouding verzwegen en
in 1 zaak is vermogen verzwegen. In totaal bedroeg het nadeel meer dan
à¢?¬ 200.000,-. Er werden 4 uitkeringen beëindigd.

Een man en vrouw uit Venlo-Noord en een familielid uit Venlo-Zuid
werden aangehouden, omdat verzwegen was dat de man en vrouw een auto in
hun bezit hadden die op naam stond van dat familielid. De man en vrouw
ontvingen een bijstandsuitkering van de gemeente Venlo. Eà©n van de
voorwaarden voor het toekennen van de uitkering is dat het vermogen
beneden een bepaalde grens ligt. De auto had bij aankoop in 1999 een
waarde van meer dan à¢?¬ 20.000,-, dit was ver boven die grens. Daardoor
bestond er geen recht op een bijstandsuitkering. De gemeente Venlo
heeft de auto inbeslaggenomen om de vordering te innen.

Een 32-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Venlo-Oost zijn
aangehouden vanwege het verzwijgen van een gezamenlijke huishouding. De
vrouw ontving een bijstandsuitkering terwijl de man werkzaam was.
Gedurende 6 jaar was verzwegen dat de man bij de vrouw woonde. De man
was de afgelopen jaren op geen enkel adres officieel ingeschreven. Uit
onderzoek is het vermoeden ontstaan dat hij bij zijn vriendin woonde.
De gemeente Venlo vordert de ten onrechte genoten uitkering van
ongeveer à¢?¬ 70.000,- terug.

In Blerick werden een man en een vrouw aangehouden die ook hadden
verzwegen dat ze samenwoonden. De vrouw ontving een bijstandsuitkering,
de man was werkzaam. Hij gebruikte diverse adressen, maar uit onderzoek
ontstond het vermoeden dat hij feitelijk bij zijn vriendin woonde. Deze
fraude speelde al enkele jaren en ook zij kunnen een rekening
verwachten van enkele tienduizenden euro's.

In Tegelen zijn een man en een vrouw aangehouden die verzwegen hadden
dat ze weer bij elkaar woonden. De man had de vrouw eerder verlaten.
Daarop vroeg de vrouw een bijstandsuitkering aan. Later was hij weer
bij haar komen wonen zonder dat dit werd doorgegeven aan de sociale
dienst. De gemeente Venlo werd hierdoor benadeeld voor een bedrag van
ongeveer à¢?¬ 15.000,-.

In Venray is een 44-jarige vrouw aangehouden. Haar 42-jarige vriend
werd aangehouden bij zijn werk in Venlo. Ook zij worden ervan verdacht
niet te hebben doorgegeven dat ze hebben samengewoond. De vrouw ontving
een bijstandsuitkering van de gemeente Venray. Uit onderzoek door de
sociale recherche ontstond het vermoeden dat er sprake was samenwoning
en dat ten onrechte bijstandsuitkering was verstrekt. De gemeente
vordert de ten onrechte verstrekte uitkering van ongeveer à¢?¬
70.000,-.terug.

Alle verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld. De sociale
recherche maakt tegen hen een proces-verbaal op. Over mogelijk ten
onrechte ontvangen huursubsidie stelt het ministerie van VROM een
onderzoek in.

De onderzoeken werden uitgevoerd in samenwerking met het Openbaar
Ministerie te Roermond, de opsporingsdienst van het Ministerie van VROM
en de Politie Limburg-Noord.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular