De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft acht onderzoeksgroepen een zogeheten TOP-subsidie toegekend. De toegekende projecten bestrijken de hele breedte van het moleculaire onderzoeksveld. Elke onderzoeksgroep krijgt 675.000 euro om haar onderzoekslijn te versterken. Daarnaast kende NWO 23 onderzoekers een ECHO-projectsubsidie toe van 225.000 euro om risicovol onderzoek te ondersteunen.

TOP
De TOP-subsidie is een van de subsidievormen van het NWO-gebied Chemische Wetenschappen. Met deze subsidie moet de onderzoeksgroep in vijf jaar haar excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijn versterken of uitbreiden. De hoogte van de subsidie is eind 2004 verhoogd van 500.000 euro tot 675.000 euro. Dit jaar schreven 30 onderzoeksgroepen een aanvraag. De aanvragen waren zowel medisch-biologisch, fysisch als technologisch van aard. Hieronder staat een beknopte beschrijving van vier aanvragen en een opsomming van de overige projecten.

Toegekende TOP-subsidies

ECHO
De ECHO-projectsubsidie (voor Excellent CHemisch Onderzoek) is vorig jaar ontwikkeld. De subsidie schept ruimte voor creatief risicovol onderzoek dat de basis kan zijn voor toekomstige moleculair-wetenschappelijke thema's. De subsidie van 225.000 euro wordt ingezet voor personeel, materiaal en apparatuur. In de eerste ronde in januari 2005 dienden 82 onderzoekers een voorstel in. Hiervan werden 23 voorstellen gehonoreerd. Hieronder volgt een opsomming van de gehonoreerde projecten.

bron:NWO