Voor verdere stimulering van Het Nieuwe Rijden is een bedrag van ruim
1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor subsidies. Het Nieuwe Rijden
is een manier van autorijden die past bij de moderne autotechniek. De
rijstijl van Het Nieuwe Rijden is een comfortabele rijstijl die
gemiddeld 10% brandstof bespaart, veiliger is en bijdraagt aan een
beter milieu. Organisaties die voor subsidie in aanmerking willen komen
kunnen tot en met 31 oktober 2005 bij SenterNovem projectvoorstellen
indienen.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil met het subsidieprogramma
een bijdrage leveren aan het Klimaatbeleid. Naast een aanzienlijke
CO2-reductie biedt Het Nieuwe Rijden meer veiligheid, meer comfort en
levert ook kostenbesparing op doordat er sprake is van een lager
brandstofverbruik, minder slijtage aan het voertuig en lagere
onderhouds- en schadekosten. Ook andere emissies en verkeerslawaai
worden met de rijstijl teruggedrongen.

Rijstijl, bandenspanning en in-car apparatuur
Het subsidieprogramma ondersteunt projecten die zich richten op het
bevorderen van de toepassing van de rijstijl van Het Nieuwe Rijden door
rijbewijsbezitters, van het gebruik van brandstofbesparende in-car
apparatuur en van het regelmatig controleren en zonodig aanpassen van
de bandenspanning van motorvoertuigen.

De subsidie bedraagt maximaal 200.000 euro per project. Projecten
dienen minimaal 10 ton CO2-reductie per jaar op te leveren. Gedurende
het project worden hiervoor metingen van brandstofverbruik en
kilometrage bijgehouden.

Het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 is bedoeld voor gemeenten,
provincies, bedrijven, garagehouders, benzinepomphouders,
wagenparkbeheerders, importeurs en dealers, brancheorganisaties,
consumentenorganisaties, verkeersveiligheidsorganisaties,
non-gouvermentele organisaties en aanbieders van voortgezette
rijopleidingen. Particulieren kunnen geen subsidieaanvragen indienen.
Aanvragen van particulieren en kleinere bedrijven kunnen door
bovengenoemde organisaties gebundeld worden.

Bron: Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV