Bij de komende Tweede-Kamerverkiezing op
22 november zullen naar schatting van het CBS 12,3 miljoen personen
kiesgerechtigd zijn. Voor 715 duizend personen is het de eerste
keer dat ze mogen stemmen voor de Tweede Kamer.

Uit gegevens van de Kiesraad blijkt dat
zich onder de kiesgerechtigden ongeveer 30 duizend geregistreerde
kiezers bevinden die in het buitenland wonen. Bijna 18 procent van
de kiesgerechtigden is jonger dan 30 jaar, bijna 19 procent 65 jaar
of ouder. Voor de verkiezingen van 2003 waren er 12,1 miljoen
kiesgerechtigden. Het opkomstpercentage lag toen op 80.

bron:CBS