123portfolio.nl gaat online
23 juni 2009

Maak gratis je eigen online portfolio

Bij ons kan je je eigen portfolio maken en zo je projecten eenvoudig delen met de wereld.
De beste site voor scipters, vormgevers, fotografen, grafische scholen...

123portfolio.nl is meer dan een handige digitale visitekaart.
Je kan heel eenvoudig je eigen afbeeldingen op je portfolio plaatsen en jezelf voorstellen.
Daarnaast is je portfolio voorzien van een handig contactformulier zodat je altijd beschikbaar bent voor je klanten.
En bovendien is deze dienst geheel gratis. We gaan op 27 juni online, zorg dus dat je erbij bent!

Maak nu je eigen gratis portfolio aan op 123porfolio.nl!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Robin Conjour
E- mail: [email protected]
www.123portfolio.nl