Het kabinet stelt 12,6 miljoen euro extra
beschikbaar voor energiebesparingsprojecten. Het geld gaat onder
meer naar een programma dat de kennis over energiebesparing en
duurzame energie in Nederland uitbreidt. De ministerraad heeft
hiermee ingestemd op voorstel van minister Van der Hoeven (EZ).

EOS

Het programma Energie Onderzoek Subsidie
(EOS) krijgt 2,6 miljoen euro extra.

Dit programma richt zich op het
bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen. Het doel is om
via demonstratieprojecten de kennis over energiebesparing en
duurzame energie in Nederland uitbreiden. Met het extra geld kunnen
zes projecten, die goed zijn beoordeeld maar door geldgebrek niet
door konden gaan, alsnog van start gaan.

Unieke Kansenregeling

10 miljoen euro gaat naar
energiebesparingsprojecten binnen de Unieke Kansenregeling (UKR).
De UKR stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technologie, die
bijdraagt aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Bron:EZ