UWV heeft in het kader van een landelijke opsporingsactie 13
aanhoudingen verricht vanwege fraude met identiteitsbewijzen. Tijdens
de actie zijn 67 dienstverbanden onderzocht; 24 lopende dienstverbanden
en 43 reeds afgesloten dienstverbanden. UWV had het vermoeden dat de
werknemers bij het aangaan van deze dienstverbanden gebruik gemaakt
hebben van valse of vervalste sofi-nummerbrieven.  

De controles vonden op de werkplek plaats, waarbij in 13 gevallen de
werknemer ter plekke werd aangetroffen en aangehouden. Deze werknemers
moeten allen voor de rechter verschijnen en riskeren een
gevangenisstraf van een aantal maanden. Er zijn 4 valse
identiteitsbewijzen in beslag genomen. Bij de 43 afgesloten
dienstverbanden - waarbij de werknemer dus niet meer werkzaam is bij de
betreffende werkgever - heeft UWV een kopie van het identiteitsbewijs
uit de administratie in beslag genomen. Controle van deze kopieën door
de Koninklijke Marechaussee heeft uitgewezen dat er in 25 gevallen van
een vals of vervalst identiteitsbewijs gebruik is gemaakt.   
 
Identiteitsfraude bestaat uit het gebruik maken van gestolen, valse of
vervalste identiteitsbewijzen. Werknemers staan dan onder een valse
identiteit of onder andermans identiteit in de administratie van de
werkgever. Het gebruik van andermans identiteit kan plaatsvinden zonder
medeweten van die persoon, bijvoorbeeld doordat zijn/haar
legitimatiebewijs is gestolen. Slachtoffers van deze vorm van fraude
kunnen geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen voor
inkomstenbelasting en afwijzing van bijvoorbeeld huursubsidie.
Daarnaast betekent het een aantasting van de privacy. Het komt echter
ook voor dat iemand hier bewust aan meewerkt, zodat hij of zij later
een beroep kan doen op een uitkering, zonder hiervoor gewerkt te
hebben. Als werkgevers mensen onder een valse identiteit laten werken,
worden arbeidsplaatsen ingenomen ten koste van reguliere
werkzoekenden.   
 
De opsporingsactie die deze maand heeft plaatsgevonden is de eerste van
zes landelijke actiedagen die UWV dit jaar organiseert. In 2004 zijn 4
opsporingsacties gehouden, waarbij in totaal 900 dienstverbanden zijn
nagetrokken. Daarbij zijn 56 aanhoudingen verricht, van de onderzochte
identiteitsdocumenten bleek bijna de helft vals, vervalst of gestolen
te zijn.

Bron: UWV