Minister Dekker (VROM) investeert 14 miljoen euro in het nieuwe
stadshart in de gemeente Zaanstad. Het geld voor het project met de
naam Inverdan komt uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit
(BIRK) van het ministerie. Dekker vindt de omvangrijke plannen voor het
gebied goed aansluiten bij de door haar gewenste centrumvorming en de
combinatie van wonen, werken, recreëren en intensief ruimtegebruik. Het
gebied ligt tussen het NS-station en het huidige stadscentrum.
 
 
In de plannen is ruimte voor een nieuw NS- en busstation en een
centrale bibliotheek. Rondom verrijzen onder meer kantoren, winkels,
onderwijsinstellingen, een bioscoop en circa 2500 woningen. Doel van de
gemeente is het gebied te laten uitgroeien tot een economisch en
sociaal knooppunt. De bijdrage van VROM is voor het hele project
Inverdan waarbij de ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Het gaat
daarbij onder meer om de realisatie van de Buiging, (de innovatieve
vormgeving van het stadshart op en rond een overspanning van
spoorlijnen en autowegen), herinrichting van de Rozengracht, het
terugbrengen van water in de Gedempte Gracht en een parkeergarage. Met
de toekenning aan Zaanstad neemt Dekker het advies over van de
commissie, die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden.
 
 
Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten
die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de
ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied
versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten
die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget. Eerder
ontvingen Arnhem en Enschede al respectievelijk E14,5 miljoen en E14
miljoen uit het BIRK-budget.  

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer