In 2004 zag het Openbaar Ministerie in Breda 342 'spijbel'zaken binnenkomen. 208 jongeren waren in 2004 verdacht van het overtreden van artikel 2 van de Leerplichtwet. Maar ook à³uders van spijbelaars kunnen worden vervolgd voor het spijbelgedrag van hun kind, namelijk als het spijbelgedrag van hun dochter of zoon hen te verwijten valt. In 2004 betrof dat 134 vaders, moeders of verzorgers. Spijbelaars kunnen vanaf hun 12 jaar strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Het OM Breda ziet spijbelgedrag als risicogedrag bij de verdere ontwikkeling van jongeren. De jeugdsecretarissen van het Bredase parket bespreken elke spijbelende jongere samen met de andere 'jeugdpartners' (politie, leerplichtambtenaar, en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg). Overigens worden scholieren met relatief licht spijbelgedrag, bijvoorbeeld het veelvuldig te laat op school komen, doorverwezen naar HALT.

Jongeren van 15 jaar zijn het meest vertegenwoordigd onder de spijbelzaken die het arrondissementsparket Breda heeft binnengekregen: 12 jaar (3x), 13 jaar (16x), 14 jaar (51x), 15 jaar (86x), 16 jaar (45x).

In 2003 behandelde het OM Breda 320 zaken. In 1998 waren dat er nog maar 79. Toen werden met name de ouders (57) vervolgd. In de loop van de jaren is accent van de aanpak van spijbelgedrag verschoven van een preventieve naar een repressieve.

In 2004 is aan 50 verdachten (jeugd à©n ouders) een transactie aangeboden. De transactie kan bestaan uit een geldboete, een leer- of werkstraf. 19 minderjarigen moesten zich (o.a. voor hun spijbelgedrag) voor de rechter verantwoorden, 169 personen werden gedagvaard voor de kantonrechter.

In de nieuwe jeugdkrant van het OM is er aandacht voor spijbelaars. De redactie van 'Vetverkeerd' trok naar het oosten van het land om een kijkje te nemen bij de spijbelrechter in Almelo en in de krant geeft de leerplichtambtenaar openheid van zaken.
De officier van justitie legt uit waarom het goed is dat jongeren een taak/leerstraf opgelegd krijgen wanneer zij spijbelen en een medewerker van Halt-Haaglanden praat met Vetverkeerd over de afdoening die zij samen met het OM speciaal voor spijbelaars in het leven heeft geroepen.

bron:OM