Minister Koenders heeft vijftien miljoen
euro toegezegd aan Afghanistan om het juridische systeem in het
land te ondersteunen. Het geld gaat onder meer naar de ontwikkeling
van mensenrechten en training van rechters. Minister Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) deed de toezegging aan de Afghaanse
president Karzai op een conferentie in Rome. Hij maakte daarbij
kritische opmerkingen over de mensenrechtensituatie in
Afghanistan.

Het bedrag is bestemd voor de ontwikkeling
van mensenrechten, vrouwenrechten, gelijke toegang tot het
juridische systeem, training van rechters en juridische
infrastructuur.

Nederland heeft ook voorgesteld een
speciale VN-vertegenwoordiger voor Uruzgan te benoemen. De
vertegenwoordiger zou vanuit Kabul belast worden met
VN-programma's voor de regio en politieke relaties.

De Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties, Ban Ki-moon, en de speciale VN-vertegenwoordiger voor
Afghanistan, Koenings, reageerden positief op het Nederlandse
voorstel.

Bron:BZ