GEERTRUIDENBERG: Vanavond, is omstreeks 18.30 uur een uitslaande brand
gemeld in een bovenwoning aan de Markt. Politie, brandweer en GGD zijn
onmiddellijk ter plaatse gegaan. Ter plaatse bleek dat de brand woedde
in een bovenwoning, op de eerste verdieping en de zolderetage. Volgens
de brandweer is de brand vermoedelijk op de zolderetage ontstaan. Op de
begane grond bevindt zich een grote dierenwinkel. Voorzover nu bekend
was er ten tijde van de brand niemand in de woning.

De brandweer van Geertruidenberg kreeg assistentie van de korpsen van
Made en Oosterhout. De brand werd zowel aan de voor- als aan de
achterzijde bestreden, met vier tankautospuitwagens, een
commandovoertuig en een ladderwagen. Er waren circa 40 spuitgasten
betrokken bij de bluswerkzaamheden. De politie zorgde met 5 eenheden
voor het afzetten van de wegen. Een ambulance van de GGD was eveneens
stand by op de Markt.

Bij de brand zijn circa 150 dieren in de winkel door de
rookontwikkeling omgekomen. Het gaat dan om onder meer kanaries,
parkieten, konijnen en andere kleine dieren. Of de vissen de brand
overleven is onduidelijk. Enkele konijnen konden door de brandweer
worden gered.

De brandweercommandant gaf omstreeks 20.00 uur het sein brand meester.
Volgens de eigenaar van de dierenwinkel en de bovenwoning, was slechts
à©à©n van de vier kamers in gebruik. De huurder was echter ten tijde van
de brand elders in Geertruidenberg.

Een medewerker van Salvage is ter plaatse gekomen om de eerste
maatregelen ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij te nemen. Op de
begane grond van het pand is vooral sprake van water- en rookschade. De
schade aan het pand is aanzienlijk. Ook een van de belendende percelen
heeft water- en rookschade opgelopen. De bewoners daarvan hebben op
verzoek van de brandweer hun woningen tijdelijk verlaten.

Bron: Politie Midden en West Brabant