Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS voor de korte termijn (2005–2011) zal Nederland in 2010 16,5 miljoen inwoners hebben, bijna 200 duizend meer dan in 2005. Door het afnemende aantal vrouwen van rond de dertig daalt het aantal geboorten de komende jaren verder tot minder dan 180 duizend in 2010.

Het aantal overledenen zal in 2010 zijn opgelopen tot 150 duizend. De sterke jaarlijkse daling van de immigratie is in 2005 bijna tot stilstand gekomen. De komende jaren zal de immigratie weer stijgen tot een niveau van 109 duizend in 2010. De emigratie stijgt nog in 2005. Vanaf 2006 wordt weer een afname verwacht, tot 105 duizend emigranten in 2010. Vanaf dat jaar zal de immigratie de emigratie weer overtreffen.
 
bron:CBS