Lijn Van de bijna 5.000 asielzoekers die nog vallen onder de oude
Vreemdelingenwet en klaar zijn met de procedure, hebben 1.700 personen
alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Dit heeft minister Verdonk de
Kamer laten weten.

Uit de gegevens blijkt verder dat ongeveer 1900 afgewezen asielzoekers
'administratief verwijderd' zijn, oftewel met onbekende bestemming zijn
vertrokken. Ongeveer 1000 mensen zijn zelfstandig weggegaan met
ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
300 personen zijn uitgezet of vertrokken onder toezicht.

Project Terugkeer
Het gaat om afgewezen asielzoekers die hun eerste asielaanvraag hebben
ingediend onder de oude Vreemdelingenwet. Zij krijgen maximaal vier
maanden intensieve begeleiding bij de voorbereiding op hun terugkeer.

De eerste acht weken kunnen zij nog in de asielopvang blijven. De
tweede periode van maximaal acht weken worden zij ondergebracht in het
vertrekcentrum.

De totale uitstroom van asielzoekers is hoger dan verwacht, schrijft
Verdonk. Veel afgewezen asielzoekers besluiten al in de eerste acht
weken weg te gaan. Zij laten het niet aankomen op plaatsing in een
vertrekcentrum.

Bron: Ministerie van Justitie
Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005 van minister Verdonk