Op donderdag 18 oktober wordt de Dag van de AA-Accountant gehouden. Een landelijk evenement, waarbij ruim 450 accountantskantoren hun deuren openen voor potentiële klanten en medewerkers. De dag wordt georganiseerd door de NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten).

Het thema van deze landelijke dag is ‘opening van zaken’. Startende en pas gestarte ondernemers kunnen kennismaken met AA-Accountants, praten over zaken die hen bezighouden en gratis advies krijgen. Studenten kunnen op deze dag ook AA-Accountants in

hun werkpraktijk ontmoeten en in alle openheid praten over de verschillende aspecten van het boeiende accountantsberoep. De kantoren zijn ’s middags en in veel gevallen ook ’s avonds geopend.

Ook in de omgeving van Nijmegen zetten kantoren hun deuren open. Een van die kantoren is Accountants- en Administratiekantoor Wienen (Kerkenbos 10-20 c/d te Nijmegen). Belangstellende (startende) ondernemers wordt aangeraden onze website www.wienenaccountants.nl in de gaten te houden, aangezien het programma voor 18 oktober op die website kenbaar wordt gemaakt. Voor een overzicht van alle deelnemende kantoren in de omgeving van Nijmegen kan vanaf 1 september de website www.openingvanzaken.nl worden bezocht. Hierop zijn de programma’s van alle deelnemers te vinden.