Achttien belangstellenden, dertien mannen en vijf vrouwen, hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Meppel. De vacature is ontstaan door de benoeming van burgemeester Peter den Oudsten in Enschede per 1 mei 2005. De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag 29 april.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 42 tot 58 jaar. Vier van hen zijn lid van de VVD, zeven van de PvdA, vier van het CDA en twee van GroenLinks. Eà©n van de kandidaten is partijloos. Van de sollicitanten zijn drie mensen afkomstig uit het bedrijfsleven; de overigen komen uit het openbaar bestuur.

Commissaris van de Koningin Relus Ter Beek voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie die vanuit de gemeenteraad van Meppel is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad de voordracht overneemt, gaat die als aanbeveling - samen met een advies van de CvdK
- naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De naam van de als eerste voorgedragen kandidaat zal openbaar worden gemaakt. De Kroon zal de nieuwe burgemeester naar verwachting rond de zomer van 2005 benoemen.

bron:provincie Drenthe