De eerste editie van de landelijke
campagne Nederland Leest heeft alle verwachtingen overtroffen. De
Stichting CPNB, initiatiefnemer van Nederland Leest, liet weten dat
naar schatting bijna 1 miljoen mensen op enigerlei wijze aan de
campagne heeft meegedaan. Zij werden uitgenodigd het boek
Dubbelspel van Frank Martinus Arion te lezen of te herlezen en er
met elkaar over te discussiëren.

De auteur zei vandaag in Amsterdam, op de
plek waar de grootste bibliotheek van Nederland wordt gebouwd,
verheugd te zijn dat in de discussies de sociaal-maatschappelijke
kanten van zijn boek nadrukkelijk aan bod waren gekomen. Hij
overhandigde de Openbare Bibliotheek Amsterdam een exemplaar van
Dubbelspel, voorzien van een opdracht. Het zal als het allereerste
boek van de nieuwe bibliotheek een prominente plaats in het gebouw
krijgen.

Tijdens de campagne, die plaatsvond van 20
oktober t/m 17 november, werd de openbare bibliotheek naar
schatting 20% meer bezocht. De afgelopen weken vonden in
bibliotheken in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten
bijeenkomsten en discussies plaats over dit in 1973 verschenen
boek. Naast de bibliotheken organiseerden ook mensen in eigen kring
discussies over Dubbelspel, aldus de CPNB.

Dubbelspel werd in een oplage van 575.000
exemplaren gedrukt en als gratis pocket verspreid door de openbare
bibliotheken. Circa 90% van de 1200 bibliotheekvestigingen in
Nederland deed mee aan Nederland Leest. Omdat de belangstelling in
de eerste week van de campagne overweldigend bleek, werd de oplage
met 150.000 exemplaren verhoogd tot 725.000.

Ook de door de CPNB eenmalig uitgegeven
luxe Nederland Leest-editie van Dubbelspel - gedrukt in een oplage
van 15.000 stuks - was snel uitverkocht. Vanwege de grote vraag
besloot uitgeverij De Bezige Bij halverwege de campagne de
paperbackeditie van Dubbelspel opnieuwuit te brengen. Deze kwam
deze week op plaats 24 binnen in De Bestseller 60.

Gisteravond werd Nederland Leest in vele
bibliotheekvestigingen met publieksdiscussies afgesloten. In de
Centrale Bibliotheek Utrecht gebeurde dit in een uitverkochte zaal
in aanwezigheid van Philip Freriks, ambassadeur van Nederland
Leest, en auteur Frank Martinus Arion.

Volgend najaar vindt de 2e editie van
Nederland Leest plaats. In januari 2007 maakt de CPNB bekend welk
boek dan in de campagne centraal staat.

bron:CPNB