In 2008 is er bijna 20 miljoen euro extra
om kindermishandeling tegen te gaan. Minister Rouvoet wil een
publiekscampagne, meer scholing van beroepskrachten, een meldcode
en kortere doorlooptijden bij de meldpunten. Dat blijkt uit het
Actieplan Aanpak Kindermishandeling, dat minister Rouvoet (Jeugd en
gezin) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks naar
schatting ruim honderdduizend kinderen in Nederland worden
verwaarloosd of mishandeld. Een groot deel daarvan is echter
onbekend.

Publiekscampagne

Met een publiekscampagne wil Rouvoet
mensen in de omgeving van kinderen bewuster maken van de ernstige
gevolgen van kindermishandeling. De gedachte hierbij is dat de
samenleving zelf een verantwoordelijkheid heeft om
kindermishandeling uit te bannen. De eerste campagne begint in
2008.

Kortere doorlooptijden

De minister verwacht dat de Advies- en
Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) en de Raad voor de
Kinderbescherming meer meldingen krijgen door de campagne.

Om deze extra meldingen bij de AMK's goed
te kunnen afhandelen, trekt Rouvoet in 2008 9 miljoen euro extra
uit. Omdat de Raad voor de Kinderbescherming dan ook meer kinderen
in behandeling zal nemen, is daarvoor 6,3 miljoen extra
beschikbaar. In 2007 krijgen beide instanties eenmalig 5 miljoen
euro extra.

Proefregio's

Rouvoet wil dat alle instellingen die in
een regio met kinderen werken (Bureau Jeugdzorg, GGD's,
basisscholen en gemeenten), kindermishandeling gecoördineerd
aanpakken.

In vier proefregio's is deze aanpak al
doeltreffend gebleken. De betrokkenen hebben geleerd signalen van
kindermishandeling te herkennen en beter samen te werken. Zij
melden (vermoedens van) kindermishandeling met behulp van een
meldcode.

Rouvoet wil deze aanpak binnen heel
Nederland invoeren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat dat
tussen 2008 en 2011 ondersteunen. Daarvoor komt in 2008 4,5 miljoen
euro beschikbaar.

Bron: Programmaministerie voor Jeugd en
Gezin