Nederland heeft 2006 veel beter afgesloten
dan 2004 en 2005. Het beeld dat de indicatoren van de
Conjunctuurklok laten zien, geeft een fase van hoogconjunctuur aan.
Dat blijkt uit de metingen van het CBS.

Eind 2004: laagconjunctuur

De groei van de indicatoren in de
Conjunctuurklok ligt onder het langjarig gemiddelde en is
afgenomen. Het zwaartepunt ervan ligt in het rode kwadrant, de fase
van laagconjunctuur.

Het meest opmerkelijk is dat de
vertrouwensindicatoren voor de industrie (het producentenvertrouwen
en de ontvangen orders) in de klok achteraan lopen. Meestal is dit
anders: in een conjunctuurcyclus lopen de vertrouwensindicatoren
voorop en enkele arbeidsmarktindicatoren (werkloosheid en
arbeidsvolume) achteraan. Overigens was er eind 2004 al sprake van
enig economisch herstel.

Eind 2005: herstel

Het zwaartepunt van de indicatoren ligt
eind 2005 in de herstelfase (het gele kwadrant). De groei van de
meeste indicatoren ligt nog wel onder hun langjarig gemiddelde,
maar is wel toegenomen. Het producentenvertrouwen en de ontvangen
orders staan inmiddels bovenaan in de puntenwolk. Daarentegen is de
indicator die aanwijst of consumenten de tijd gunstig vinden voor
het doen van grote aankopen ten opzichte van december 2004 bijna
niet van positie veranderd.

Eind 2006: hoogconjunctuur

Het zwaartepunt van de indicatoren ligt
eind 2006 in de fase van hoogconjunctuur (het groene kwadrant). De
groei neemt nog steeds toe en is inmiddels boven het langjarig
gemiddelde gekomen. Opvallend is de forse toename van de groei van
de vacatures en het arbeidsvolume.

Producentenvertrouwen en werkloosheid het
meest verbeterd

Vergelijken we het conjunctuurbeeld van
eind december 2004 met dat van eind december 2006 dan zijn het
producentenvertrouwen en de werkloosheid het meest verbeterd. Deze
indicatoren hebben in de klok de grootste sprong gemaakt van onder
naar boven. Dat is niet verwonderlijk. De werkloosheid daalde in
deze periode met 80 duizend personen en het vertrouwen van de
ondernemers in de industrie steeg van iets onder nul naar bijna 8.
De industriële productie daarentegen is het minst
verbeterd.

bron:CBS