Persbericht

'Samen voor goud' 

Alblasserdam, 3 januari 2012- Met het thema 'Samen voor Goud!' toont Alklima tijdens de VSK-beurs het belang van een goede samenwerking met installateurs en partners in de markt. 'Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk', zegt Algemeen Directeur Arjen de Jong van Alklima. 'Door een goede samenwerking kunnen eindgebruikers het beste halen uit onze producten. Ook willen wij onderstrepen dat wij ook in een lastige markt pal staan achter onze partners.'

Alklima pakt fors uit op de VSK. Het Olympische jaar krijgt op de stand van Alklima vorm door vijf kernsegmenten waarin het bedrijf, geflankeerd door het vorig jaar verzelfstandigde Duraklima, oplossingen biedt. De vijf segmenten symboliseren hierbij de ringen van de Olympische spelen. Op de stand (hal 3, C070 en C056) krijgen bezoekers informatie over de dienstverlening van Alklima in ieder segment. Segmenten die aan bod komen, zijn wonen, zorg, hotel, retail en onderwijs. Alklima laat zien dat zij klaar is voor 2012, het jaar dat door de UN is uitgeroepen tot het jaar van duurzame energie.

Fiets, en bespaar energie
Bezoekers worden op de stand uitgenodigd aan het spel 'Spelen met energie' deel te nemen. Bij dit spel moet met behulp van een fiets een boiler worden opgewarmd. Hiermee vraagt Alklima aandacht voor de warmte-uitwisselmogelijkheden van de Mitsubishi Electric-warmtepompsystemen. Deelnemers aan het spel krijgen een gouden tas. Bovendien wordt iedere dag een Cannodale-mountainbike verloot onder de bezoekers.

Op de stand is ook aandacht voor de website en de (online) trainingen die Alklima aanbiedt. Trainingen vormen een onderdeel van de brede ondersteuning die installateurs kunnen verwachten bij Alklima. Een ander voorbeeld hiervan is de ondersteuning die Alklima biedt bij de berekening van TCO en ROI op installaties, waardoor installateurs hun eindklanten beter kunnen voorlichten. 

Alklima toont voor ieder segment op de beurs een greep uit de producten en diensten die beschikbaar zijn. Voorbeelden uit de praktijk laten telkens weer zien dat met de producten geld, energie en CO2 kan worden bespaard. Een greep uit het aanbod op de beurs:

Segment wonen
Binnen dit thema ligt de focus op de RAC lijn en de Duraklima Ecodan-concepten. De eisen van het nieuwe bouwbesluit dragen bij aan de groeiende behoefte aan meer koeling in woningen. Eindgebruikers willen bewuster en duurzamer leven zonder in te boeten aan comfort. De oplossingen van Alklima maken dit mogelijk.

Segment zorg
De vergrijzing in Nederland zorgt voor een groeiende behoefte aan zorg, waarbij luxe en comfort steeds belangrijker worden. Een goed klimaat is vooral voor ouderen belangrijk, wat onder andere ook blijkt uit het Nationaal Hitteplan. Ventilatie is hierbij à©à©n van de belangrijkste aspecten. Alklima toont in dit segment zijn expertise en oplossingen die passen bij de behoefte, waaronder het VRF-systeem.

Segment hotel 
De hotelmarkt groeit nog steeds. Ook hier stijgt de vraag naar comfort, wat voor installateurs kansen biedt, onder andere door een groeiende vervangingsmarkt. Toepassingen als LTV en tapwater verhogen de toepassingsmogelijkheden. VRF-systemen (R2-systemen) leveren 40 procent energiebesparing op ten opzichte van een conventioneel systeem. Het WR2-watergekoeld systeem, in combinatie met een aquifer, levert zelfs 47 procent energiebesparing op.

Segment retail
De focus binnen retail ligt in deze krimpende markt op beleving en experience. Samen met duurzaamheid zijn dit de kernthema's voor het komende jaar. Retailketens moeten deze thema's toepassen om winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor klanten. Alklima levert hier onder andere oplossingen voor klimaat en luchtgordijnen. Een recent voorbeeld bij een vestiging van een gerenommeerde modeketen laat een energiebesparing zien van meer dan 13.000 euro per jaar door de gecombineerde installatie van een luchtgordijn en winkelklimaat door middel van een City Multi R2-systeem. 

Segment onderwijs
De vraag naar goede ventilatie en koeling binnen onderwijsinstellingen is sterk groeiend. De Lossnay-unit voldoet aan alle eisen voor het Frisse Scholen-concept. En door de Aircolease-constructie heeft Alklima een oplossing voor krimpende budgetten. Met de oplossing van Alklima kan een klaslokaal worden voorzien van frisse lucht met een gemiddelde klasgrootte, voor nog geen 26 eurocent per kind per dag, inclusief installatie en financiering via Aircolease. 

Alklima nodigt iedereen graag uit op zijn stand (hal 3, stand C070 en C056). De VSK vindt plaats van 6 tot en met 10 februari 2012 in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Over Alklima
Alklima bv is opgericht in 1994 als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Cooling & Heating. In haar ruim vijftienjarig bestaan is Alklima uitgegroeid tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt.

Enerzijds hebben wij de traditionele rol van exclusieve importeur van het gerenommeerde merk Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Dit betekent permanente logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan onze klanten. Mitsubishi Electric Cooling & Heating wordt uitsluitend geleverd via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen.

Anderzijds is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, etc. Alklima vervult daardoor een centrale, coà¶rdinerende rol om te allen tijde aan de tech nische en budgettaire wensen van de eindgebruiker te voldoen. Ons ervaren team van specialisten is continu bezig om merkbare meerwaarde te leveren. Alklima verzorgt bovendien de permanente vorming en opleiding van erkende installateurs en hun personeel. Daarmee is de installateur meer dan een partner; hij of zij is een ambassadeur.

Kijk voor meer informatie op www.alklima.nl/

Contact
Martijn Koebrugge 
Hoofd marketing en communicatie 
Alklima B.V. 
+31 (0)78-651 00 00
Yvonne Keijzers  
Co-Workx 
+31 (0)6-21 89 69 86  

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular