Het kabinet stelt ruim 21 miljoen euro
beschikbaar om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog te behouden en
digitaal toegankelijk te maken. Het gaat onder meer om archieven en
beeld- en geluidsmaterialen. Dit schrijft staatssecretaris Ross
(VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Als de komende jaren de generatie wegvalt
die de oorlog bewust heeft meegemaakt, verdwijnen ook hun
mondelinge getuigenissen. Het materiaal dat over de Tweede
Wereldoorlog bewaard is gebleven, wordt dan de enige bron van
informatie.

'Erfgoed van de Oorlog'

Veel van dit materiaal is in handen van
particuliere organisaties. Het gaat om archieven, beeld- en
geluidsmateriaal, foto's, opgetekende verhalen en
museumcollecties.

Het programma 'Erfgoed van de Oorlog'
gaat er voor zorgen dat het belangrijkste materiaal uit de Tweede
Wereldoorlog behouden blijft.

Hiervoor worden uitgangspunten
vastgesteld, waarover in de loop van 2007 duidelijkheid komt.
Particuliere organisaties die over erfgoed beschikken, kunnen dan
een verzoek indienen. Het programma is eenmalig en duurt tot eind
2009.

Bron:VWS