Gedeputeerde staten van Drenthe hebben in totaal 21.300 euro beschikbaar gesteld voor zes projecten die ingediend zijn voor de subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met deze subsidie geeft het college van GS het vrijwilligerswerk en de ondersteuning van mantelzorgers in de provincie Drenthe een extra impuls.

Voor de organisatie van het muziekevenement, annex culturele fietsroute, Roots on the road krijgt de Stichting Roots on the road 4.000 euro. Het evenement wordt gerealiseerd met de inzet van veel jonge vrijwilligers.

Stichting The Wonderfoundation
De stichting The Wonderfoundation krijgt 4.000 euro waarmee zij de multimediavoorstelling De Odyssee in juli 2005 in Assen kan uitvoeren. De voorstelling komt mede tot stand door de inzet van veel vrijwilligers.

Stichting Drentse 5 mei viering
Door podiumkunsten en andere activiteiten te organiseren wil de stichting Drentse 5 mei viering jongeren van alle culturen bij de themas vrijheid, democratie en mensenrechten betrekken. De werving, inzet en kadervorming van jonge vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van het project. De stichting ontvangt voor haar activiteiten een bedrag van 4.500 euro van de provincie.

Fiets Tour Club Emmen
De Fiets Tour Club Emmen ontvangt 1.100 euro voor de organisatie van het Nederlands kampioenschap toerfietsen 2005. Bij de uitvoering van het evenement zijn veel vrijwilligers betrokken.

Stichting Interactie, regio Drenthe
Een bedrag van 4.500 euro is beschikbaar gesteld voor een training interactievaardigheden voor familieleden van patiënten met schizofrenie. Het doel van de training is de mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten en zijn positie te versterken. De Stichting Interactie, regio Drenthe is een onderdeel van Ypsilon, een consumentenorganisatie in de GGZ.

Werkgroep Mantelzorg en psychiatrie Drenthe
De Werkgroep Mantelzorg en psychiatrie Drenthe wil scholingsprogrammas voor mantelzorgers in de psychiatrie ontwerpen en aanbieden. Dit doet zij in samenwerking met GGZ, Icare, het Drents Platform Mantelzorg en Contactpunten Mantelzorg. Het doel is mantelzorgers beter toe te rusten voor hun taak en daardoor hun positie te verlichten en te verbeteren. De werkgroep krijgt een bedrag van 3.200 euro voor haar activiteiten.

bron:Provincie Drenthe