Vrijdag 1 december jl. heeft de rechtbank
in Haarlem uitspraak gedaan tegen 23 verdachten binnen het
zogenaamde Burundanga onderzoek, een grootschalig drugsonderzoek
van de politie Twente.

De hoofdverdachte, een 38 jarige inwoner
van Curaçao, is veroordeeld voor meerdere cocaïne
transporten en het leiding geven aan een criminele organisatie.
Tevens is hij veroordeeld voor een poging tot uitlokking van een
liquidatie en het op grote schaal wit (laten) wassen van
drugsgelden. Hij is tot een gevangenisstraf van 9 jaren
veroordeeld.

De rechtbank rekende hem zwaar aan dat hij
vele anderen in zijn criminele handelingen had betrokken (familie,
vrienden en personeel). Hierbij had hij leiding gegeven aan een
professionele criminele organisatie die het tot doel had
cocaïne naar Nederland te smokkelen. Hier werd het verkocht en
werden de winsten teruggesluisd naar Curaçao. Geweld werd
hierbij niet geschuwd.

Aan vijf andere verdachten zijn verder
gevangenisstraffen opgelegd van 7, 6 en half, 4 en half, en twee
keer 4 jaar. Deze vijf waren toonaangevende verdachten binnen de
organisatie. Hieronder bevonden zich de echtgenote van de
hoofdverdachte en een bagagemedewerker van de KLM op de luchthaven
Schiphol. De vijf zijn onder meer veroordeeld voor cocaïne
smokkel via geprepareerde koffers, het verkopen cq handelen in
partijen cocaïne, witwassen van drugsgelden, het bezitten van
meerdere vuurwapens en het in bezit hebben van valse rijbewijzen of
paspoorten.

Zestien andere verdachten hebben straffen
opgelegd gekregen variërend van 70 dagen tot 28 maanden. Ook
deze veroordelingen betroffen onder meer het witwassen van
drugsgelden, invoeren van cocaïne of het verhandelen daarvan
en of deelneming aan een criminele organisatie.

Onder de veroordeelden bevindt zich een
voormalig medewerkster van de gemeente Rotterdam die uit hoofde van
haar functie valselijk paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen
opmaakte voor onder meer personen die binnen het Burundanga
onderzoek zijn veroordeeld.

Twee van de veroordeelden zijn een broer
en zus woonachtig in Hengelo. De man is veroordeeld voor onder meer
verkoop van cocaïne in Hengelo, witwassen van geld en deelname
aan de criminele organisatie. Zijn zus voor het medeplegen bij het
witwassen van de drugsgelden.

In het onderzoek is door politie en
justitie in Twente nauw samengewerkt met de opsporingsdiensten en
justitie in Curaçao. Aldaar is een onderzoek ingesteld naar
een technisch medewerker van de KLM. Hij heeft onder meer
cocaïne aan boord van vliegtuigen laten plaatsen. De man is
door de rechtbank in Curaçao veroordeeld voor een
gevangenisstraf van 6 en half jaar. Ook enkele van zijn handlangers
werden tot gevangenisstraffen veroordeeld waaronder een vrouw die
er van werd verdacht koffers te hebben geprepareerd waarin de
cocaïne werd overgevlogen.

De behandeling van deze Twentse zaak is
door de rechtbank in Haarlem gedaan in het beleidskader van een
evenwichtige verdeling van mega strafzaken bij de rechtbanken in
Nederland.

bron:Politie Twente