Van de 35 gemeenten die bij aankomende
Tweede Kamerverkiezingen de afgekeurde stemmachines zouden
gebruiken, gaan 24 gemeenten met stembiljetten stemmen. Elf
gemeenten gebruiken andere stemmachines. Dit schrijft minister
Nicolaï (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) in
een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van BZK heeft stemhokjes,
stembussen, rode potloden en papieren stembiljetten besteld voor de
24 gemeenten die met stembiljetten gaan stemmen. Met de
leveranciers zijn afspraken gemaakt om te verzekeren dat zij op
tijd leveren.

Elf van de 35 gemeenten gaan de
Nedap-machines gebruiken.

Andere stemmachines

De AIVD onderzocht eerder drie van de vier
typen stemmachines van het bedrijf Nedap. Het probleem met deze
stemmachines is opgelost.

Het vierde type blijkt een sterkere
straling af te geven. Nedap vervangt de 270 stemmachines van dit
type door machines van andere typen.

Afgekeurde machines

Nicolaï heeft de goedkeuring van de
stemmachines van de Sdu ingetrokken. Bij deze machines kon het
stemgedrag van kiezers met elektronische apparatuur tot op
tientallen meters worden gelezen. 35 gemeenten zouden deze machines
gaan gebruiken.

Bron: BZK