De landelijke commerciële en publieke omroepen overtraden in 2004
verschillende regels op het gebied van reclamezendtijd op televisie.
Het wettelijke maximum van 12 minuten reclame per uur werd
overschreden, telewinkelblokken duurden te lang, er zat minder dan de
voorgeschreven 20 minuten tussen de programmaonderbrekende
reclameblokken, films werden onjuist onderbroken of reclameblokken
waren niet voldoende herkenbaar. Dat heeft het Commissariaat
vastgesteld op basis van in september, oktober en november 2004
uitgevoerde controles in het kader van het reguliere toezicht op
naleving van de Mediawet. In totaal is een bedrag van 243.000 euro aan
boetes aangekondigd. 

 
Verantwoordelijk commissaris Inge Brakman:'Het lijkt erop dat bij de
publieke en de commerciële omroepen vooral sprake is van slordigheden
in de planning van de omvang van de reclameblokken en de
reclameonderbrekingen bij films. De Mediawet kent strikte regels die
bedoeld zijn om reclameboodschappen in omvang te beperken en te
reguleren. Omdat de vraag naar reclamezendtijd nog steeds toeneemt en
de ruimte in de blokken beperkt is, is het in het belang van de kijkers
en van de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen omroepen dat het
Commissariaat hier streng op toeziet.'  
 
De totale boete die de Publieke Omroep voor de netten 1, 2 en 3 boven
het hoofd hangt bedraagt 108.000,- euro. De commerciële omroepen SBS6,
Net5, Veronica, TMF en Yorin mogen in totaal een boete van 135.000,-
euro tegemoet zien. Tijdens hoorzittingen in de maand maart kunnen de
verschillende omroepinstellingen zich nog verweren voordat de boete
definitief wordt opgelegd.

Bron: COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular