(Persbericht) Dead on arrival, oftewel DOA, wordt in de technische wereld gebruikt om aan te geven dat hardware al defect is bij de levering.

Wat kost een Dead On Arrival, ofwel DOA nu eigenlijk? Dat was de vraag waar FPC Beyond Packaging een antwoord op zocht. Om dit, en nog veel meer, boven water te krijgen hebben ze een mini-seminar georganiseerd met een aantal logistieke kopstukken uit de industrie. Dan moet u denken aan bedrijven als ASML, Fokker, Ministerie van Defensie, Ocà©, Medtronic, Philips Healthcare, Enrichment Technology, Assemblà©on, Groeneveld transport efficiency en Daf Trucks. Het seminar werd geleid door DE goeroe op het logistieke vlak; Walther Ploos van Amstel.

Al snel werd duidelijk dat een gemiddeld DOA-percentage van 0,2% niet verontrustend lijkt, maar dat het dit wel is. De kosten die hiervoor moeten worden gemaakt zijn namelijk heel gemakkelijk het tienvoudige hiervan, gemiddeld dus 2% van de totale kosten. Dit zijn niet alleen de kosten van het repareren of vervangen van het beschadigde product en de transportkosten, maar ook veel indirecte kosten als het afhandelen van garantiekwesties en claims van klanten. We hebben het hier dus over pure winstderving, wat inhoudt dat bij een EBITA van 8%, men maarliefst een 25% hogere winst kan bereiken door DOA‘˜s te elimineren. De moeite waard om daar eens aandachtig naar te kijken.

Problemen die DOA‘˜s tot gevolg hebben zijn te vinden op het gebied van kwetsbaarheid en formaat van de producten, maar ook veranderende weerscondities tijdens transport en opslag. Een te grote diversiteit aan producten is in principe geen probleem, maar het vergroot wel de foutkans als men een unieke verpakking heeft voor ieder product. Dit gaat ten koste van de beheersbaarheid.

Een verpakking die voldoet aan de eisen die de hele keten stelt is van groot belang, maar het is te kortzichtig om te denken dat een goede verpakking de enige oplossing is voor alle DOA‘˜s.

à¢â‚¬Å“Delenà¢â‚¬, à¢â‚¬Å“informatievoorzieningà¢â‚¬ en ´à¢â‚¬traceabilityà¢â‚¬ zijn de nieuwe toverwoorden. Naast dat het delen van informatie binnen de keten het big data probleem het hoofd kan bieden, zorgt men met de juiste informatievoorziening er voor dat iedereen, zowel in- als extern, alleen die informatie te horen krijgt, die voor hem van belang is. Geen overbodige informatie. Via de laatste technieken op gebied van traceability, zoals de RFID-tag is het mogelijk om realtime informatie door te geven. Maar ook om de historie te achterhalen van een product of verpakking, om op die manier achter de oorzaak van een DOA te komen en men dus dichter bij de oplossing is.

FPC Beyond Packaging, organisator van het seminar, is actief op gebied van industrieel verpakkingsadvies. Zoals de pay-off al aangeeft, gaat FPC verder dan alleen de verpakking en betrekken ze het gehele logistieke proces bij het verpakkingsadvies. Dit in de overtuiging dat alleen een goede verpakking kan worden ontworpen als men het hele proces in de scope heeft.

FPC is een van de business units van Faes Group, www.faesgroup.com Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald siemons van Faes Group. [email protected] / 06-53130449)