Persbericht

De komende vier jaar gebruiken 25 aan SURFdiensten en SLBdiensten gelieerde instellingen Business Intelligence van SAP
 
‘˜s-Hertogenbosch, 27 januari 2012 Voor de komende vier jaar hebben 25 onderwijsinstellingen die gelieerd zijn aan SURFdiensten en SLB gekozen voor SAP BusinessObjects, Business Intelligence (BI) en Enterprise Information Management (EIM). SURFdiensten en SLBdiensten zijn leveranciers van ICT-diensten voor hoger en middelbaar onderwijs in Nederland en België die tevens de softwarelicenties behartigen. Met SAP is onder de naam Campus 6 een vierjarige licentie overeengekomen voor een breed pakket software voor BI en EIM. Onderwijsinstellingen krijgen daarmee tegen een sterk gereduceerde, jaarlijkse licentievergoeding het gebruiksrecht op de programmatuur voor studenten en personeelsleden. SAP partner VCD BI levert de gewenste additionele diensten zoals trainingen, onderhoud en implementatie. Ook deze diensten kunnen via SURFdiensten worden afgenomen.

Business Intelligence
à¢â‚¬Å“De instellingen gebruiken SAP BusinessObjects BI & EIM voor de samenstelling van kengetallen en de meting van prestatie-indicatorenà¢â‚¬, zegt Marc Bruurmijn, Channel Manager bij SAP Nederland. à¢â‚¬Å“Denk daarbij aan zaken als de kwaliteit van het onderwijs, de financiële prestaties, een milieuverantwoorde exploitatie en virtuele samenwerkingsverbanden, en informatie over personeel en studenten. Ze kunnen complexe gegevens duidelijk presenteren, interactieve rapporten maken en delen, en verschillende informatiebronnen ontsluiten via een dashboard. Dat alles leidt tot een afgenomen werkbelasting en een forse kostenbesparing.à¢â‚¬

Onderwijsinstellingen
De vernieuwde contracten werden aan alle instellingen voorgelegd; tot 2 december 2011 bestond de mogelijkheid in te schrijven op Campus 6. Niet alleen besloten de al aangesloten instellingen unaniem tot onderschrijving van het nieuwe contract, er meldden zich ook nog zeven nieuwe instellingen, waaronder drie academische ziekenhuizen, twee ROC‘˜s, een hogeschool en een universiteit, waardoor 25 onderwijsinstellingen gebruik maken van Campus 6.

Over SURFdiensten
Voordelige, legale software tegen gunstige voorwaarden, voor het hele hoger onderwijs en onderzoek, hoe zou dat zijn? Vanuit die gedachte is SURFdiensten in 1991 opgericht als ICT-marktplaats. Door het onderwijs zelf, om namens de bij SURF aangesloten instellingen afspraken te maken met ICT-aanbieders. De inkoop op deze grote schaal maakt SURFdiensten een interessante partner voor zowel hoger onderwijsinstellingen, onderwijsbibliotheken als universitair medische centra en musea. SURFdiensten handelt niet vanuit een winstoogmerk. Voor meer informatie: www.surfdiensten.nl.

Over SLBdiensten

SLBdiensten, opgericht door de MBO Raad, is al sinds 1993 de intermediair tussen onderwijsinstellingen in het VO en (V)MBO/ROC en leveranciers van software en hardware. Iedere onderwijsinstelling die bij SLBdiensten een licentieovereenkomst heeft afgesloten kan de daarbij behorende software bestellen via de webwinkel Slim.nl. Daarnaast kunnen medewerkers, docenten en studenten van deze instellingen bij Slim.nl software aanschaffen ten behoeve van thuisgebruik. Voor meer informatie: www.slbdiensten.nl.

Over VCD Business Intelligence
VCD Business Intelligence realiseert en onderhoudt met meer dan 55 medewerkers uiteenlopende oplossingen op het gebied van operationele en managementinformatie (datawarehouses, dashboards, scorecards et cetera). Oplossingen worden gerealiseerd met SAP BusinessObjects. VCD Business Intelligence is onderdeel van de VCD IT Groep. Meer informatie is beschikbaar op www.vcd.nl.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 176,000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

*** Noot voor de redactie ***

Hoge resolutie beeldmateriaal van SAP is beschikbaar op www.sap.com/photos
Voor videoverhalen over uiteenlopende onderwerpen kunt u terecht op www.sap-tv.com
Volg SAP op Twitter voor het laatste nieuws
Wilt u persberichten over SAP niet langer ontvangen, klik hier.

Voor meer informatie over dit bericht:

SAP
Cees Kardolus
T: 073 645 77 39
E: [email protected]

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform