(Persbericht) à¢â‚¬Å“Heb jij in de afgelopen dagen een mooi moment meegemaakt en zou je dat voor me willen tekenen?à¢â‚¬ Dat is de vraag waarmee Janne Willems - vooral in treinen- op mensen afstapt. Deze aanpakt werkt: Woensdag 5 januari 2011 staan er precies 250 mooie momenten op www.plukjemomenten.nl online.

Sinds 1 september verzamelt Janne mooie momenten op www.plukjemomenten.nl.Het gaat hierbij vooral om de kleine momenten die je doen glimlachen; prachtige kleuren op de lapjesmarkt, een leuke flard van een gesprek en lekker fluitspelen.

Janne verzamelt mooie momenten daar waar ze mensen tegen komt: op (straat)feesten, workshops en in de trein. Ze vraagt mensen of ze in de afgelopen dagen een mooi moment beleefd hebben en of ze dat moment willen tekenen, knippen, plakken of anderzins verbeelden. Mensen reageren erg positief op zo'n vraag. Er ontstaan dan mooie dingen; gesprekken , vrolijk pratende treincoupe's of een ontroerend kaartje dat snel in je handen gedrukt wordt voordat iemand moet uitstappen.

Janne verzamelt mooie momenten om dat ze er vrolijk van wordt, energie krijgt van de reacties van mensen en nieuwsgierig is naar de mooie momenten van anderen. Zelf houdt Janne sinds 2002 al haar eigen persoonlijke mooie momenten verzameling bij. Het is inmiddels een boekenplank vol. Dit bijhouden van mooie momenten heeft een aantal voordelen: het geeft een goed gevoel als je bedenkt wat voor mooie dingen je hebt meegemaakt. Je leert de mooie momenten sneller te herkennen en je beleeft er meer. Ook geeft zo‘˜n verzameling troost als het even iets minder gaat en het is leuk om terug te kijken in de verzameling.