Mensen in Nood/Cordaid stelt 25.000 euro beschikbaar voor hulp aan de
slachtoffers van de aardbeving hedenochtend in Zarand en de veertien
dorpen die daaromheen liggen (Iran). 

 
Het geld zal besteed worden voor noodhulp aan de getroffenen van de
aardbeving die vanochtend plaatsvond met een kracht van 6.4 op de
schaal van Richter. Bij de ramp zijn naar nu bekend is 380 mensen om
het leven gekomen. Naar schatting zijn er 30.000 getroffenen. De hulp
bestaat uit het uitdelen van voedsel, dekens, kleding en hygiëne
paketten en verloopt via de lokale organisatie Assistance
International.   
 
'De slachtoffers geven aan dat aan deze spullen de meeste behoefte is',
zegt Immy de Jong van Assistance International. Deze Nederlandse woont
en werkt in Yasd, zo'n tweehonderd kilometer van Zarand. Zelf is ze nog
niet in het rampgebied geweest omdat de wegen vanwege de aardbeving
deels zijn verwoest. 'De televisie laat beelden zien van gewonden die
per trein worden afgevoerd naar ziekenhuizen in de omgeving, omdat
vervoer over de wegen niet mogelijk is.' De Jong verwacht dat de
overheid haast maakt met het repareren van de wegen om hulptransporten
mogelijk te maken en gaat er van uit dat ze morgen naar het rampgebied
kan.  
 
Mensen in Nood/Cordaid gaat ook bekijken of ze in de wederopbouw een
rol van betekenis kan spelen. Hamid Bathaei, bouwcoà¶rdinator van ons
wederopbouwprogramma in Bam, is inmiddels aangekomen in Zarand. Hij
onderzoekt de schade aan woningen en infrastructuur.  
Mensen in Nood/Cordaid heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met een
bouwprogramma in Bam, de stad waar ruim een jaar geleden 26.000 mensen
om het leven kwamen bij een aardbeving. We hebben daar inmiddels zo'n
driehonderd huizen gebouwd. Afhankelijk van de subsidieverstrekking van
de Iraanse overheid komen daar nog zo'n tweehonderd huizen bij.  

Bron: CORDAID