Afgelopen dinsdag hebben zesentwintig politieke partijen een kandidatenlijst ingeleverd om deel te kunnen nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Negen partijen hebben al één of meer zetels, zeventien nieuwe partijen hopen op één of meer zetels in de Tweede Kamer.

Van drieëntwintig partijen is de aanduiding geregistreerd bij de Kiesraad. Eén partij heeft een zogenaamde blanco lijst ingeleverd. Twee partijen leverden een lijst in onder een aanduiding die niet bij de Kiesraad is geregistreerd, het gaat om de aanduidingen Islam Democraten (ID) en de aanduiding Financieel Gedupeerden (FINGED).

Morgen, vrijdag 13 oktober, beslissen de hoofdstembureaus over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de handhaving van de aanduiding boven de lijst. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de kandidatenlijsten door de hoofdstembureaus ongeldig worden verklaard, of dat kandidaten of aanduidingen worden geschrapt.

Overzicht van partijen die een kandidatenlijst inleverden
Van de zesentwintig deelnemende partijen hebben veertien partijen in alle kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd. Dat betreft de volgende partijen: Christen Democratisch Appèl (CDA), Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), VVD, SP (Socialistische Partij), Fortuyn, GROENLINKS, Democraten 66 (D66), ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), EénNL, Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid, Nederland Transparant, Partij voor de Dieren en de blanco lijst met als eerste kandidaat de heer Poortman.

Drie partijen hebben in achttien kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd. Dit betreft Continue Directe Democratie Partij (CDDP), Liberaal Democratische Partij en de PVN – Partij voor Nederland.

Eén groepering heeft in zeventien kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd. Dit betreft de Verenigde Senioren Partij.
Eén partij heeft in zestien kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd. Dit betreft Ad Bos Collectief.
Eén partij heeft in tien kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd. Dit betreft Groen Vrij Internet Partij.
Eén partij heeft in acht kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd, dat is Islam Democraten (ID).
Eén partij heeft in vier kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd, dat is Tamara’s Open Partij.
Eén partij heeft in twee kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd, dat is SMP.

Tenslotte hebben drie partijen hebben in één kieskring een kandidatenlijst ingeleverd, dat zijn Financieel Gedupeerden (FINGED), LRVP-het Zeteltje en de partij P.V.D.M. en alle overige aardbewoners.

Procedure voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen
De hoofdstembureaus beslissen vrijdag 13 oktober tijdens openbare zittingen (om 16.00 uur) over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de handhaving van de aanduiding boven de lijst. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de kandidatenlijsten door de hoofdstembureaus ongeldig worden verklaard, of dat kandidaten of aanduidingen worden geschrapt.

Tegen de beslissing van de hoofdstembureaus is gedurende vier dagen beroep mogelijk bij de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing over de nummering van de kandidatenlijsten of de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties.

De officiële publicatie van de nummering van de kandidatenlijsten vindt plaats in de Staatscourant van 13 oktober aanstaande. Afhankelijk of er al dan niet beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, worden de definitieve kandidatenlijsten op 19 oktober of omstreeks 24 oktober 2006 in de Staatscourant gepubliceerd.

Geldigheid van lijstencombinaties
Er zijn twee verzoeken voor een lijstencombinatie ingediend. Het gaat om SP (Socialistische Partij) (lijst 4) en GROENLINKS (lijst 6) en om ChristenUnie (lijst 8) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (lijst 9). Beide verzoeken zijn ingewilligd.
 
bron:BZK