In het kader van Groot Onderhoud Gaasperdammerweg is op initiatief van Rijkswaterstaat en Verkeer.advies een Zuidoostpas ontwikkeld voor forenzen die werken in Amsterdam Zuidoost / Amstel Business Park of Diemen Zuid. Dagelijks gaan ruim 30.000 werknemers met de auto naar en van het gebied. Om de verwachte files tot normale proporties terug te brengen moeten dagelijks zeker 5.000 auto's van de weg.  

Tussen 27 mei 2005 en medio september 2005 zijn er onderhoudswerkzaamheden langs en op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Dan wordt het asfalt op de Gaasperdammerweg vervangen. Ook wordt onder andere de verlichting en de vangrail vernieuwd. Daarnaast worden kunstwerken - bruggen en viaducten - onder handen genomen. Tegelijk met het groot onderhoud Gaasperdammerweg wordt het knooppunt Diemen aangepast. Op de A9 zal tijdens de werkzaamheden altijd à©à©n rijstrook per rijrichting voor het verkeer beschikbaar zijn, alleen niet tijdens een aantal weekeinden waarin wegafzettingen worden geplaatst. De op- en afritten worden afgesloten met uitzondering van de afrit S111 (Bullewijk) naar het AMC vanaf de A2. De verbindingswegen Amsterdam-Gaasperdammerweg bij het knooppunt Diemen zijn in beide richtingen permanent afgesloten. De knooppunten Holendrecht en Diemen zijn een aantal weekenden dicht. 
 
Reismogelijkheid 
De Zuidoostpas is een van de mobiliteitsmaatregelen die er zijn om de verwachte files die ontstaan tot normale proporties terug te brengen. De pas biedt forenzen een goed alternatief om de files te mijden en is geldig van 30 mei tot en met 16 september 2005. De Zuidoostpas is tot stand gekomen met medewerking van het bedrijfsleven in Amsterdam Zuidoost en de vervoerders NS, Connexxion en GVB en wordt verstrekt door de Stichting Amsterdam Zuidoost Bereikbaar. De pas biedt alle werknemers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid maandag t/m vrijdag met de trein op het traject dat op de pas vermeld is, bussen uit 't Gooi en Almere en de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 naar de stations in Zuidoost te komen. Vandaar uit wordt men met de Zuidoost Shuttlebus naar het bedrijf gebracht.  
 
Neem de omleidingsroutes 
Overige weggebruikers, die niet in Amsterdam Zuidoost werken kunnen helpen de overlast te beperken door alternatief vervoer te nemen of een andere route te kiezen. Rijkswaterstaat verwacht dat het gebruikmaken van de omleidingsroutes sneller is dan het rijden over de A9. Daarom is het advies aan het doorgaande verkeer tijdens de gehele werkperiode van de omleidingsroutes gebruik te maken. 
 
Verkeersmaatregelen 
Ook wordt op de autosnelwegen rondom Amsterdam Zuidoost een aantal maatregelen genomen om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te verbeteren: 
:       Zo zullen op de A10 de vluchtstroken vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Amstel ingericht worden als een vierde rijstrook. 
:       Op de A1 richting Amersfoort wordt vanaf de aansluiting Diemen tot aan het knooppunt Diemen de vluchtstrook als extra rijstrook ingezet zodat het invoegen vanaf de toerit Diemen verbetert. 
:       Op een aantal kruisingen van wegen in Amsterdam Zuidoost - het onderliggende wegennet - worden de verkeersregelinstallaties aangepast.   
 
Keuze werkperiode 
Er is gekozen voor een intensieve, maar daardoor relatief korte periode van uitvoering. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, Kamer van Koophandel, AMC, bedrijvenverenigingen en omliggende gemeenten onderzocht op welke manier de minste verkeershinder optreedt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de periode mei-september het minste last kan opleveren voor het verkeer.  
 

bron:VenW