(Persbericht) Persbericht

Mini-symposium Culturele integratie van Polen in Nederland

Datum: 28 juni 2011
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag

Dit symposium stelt zich ten doel de discussie over integratie van de Poolse gemeenschap in Nederland te verdiepen. Wij vinden een dynamisch integratie debat van groot belang niet alleen voor Nederland maar ook voor Polen.
Tijdens het symposium komen onderwerpen aan de orde als:
à¢â‚¬¢ Vrouwen en hun maatschappelijke en culturele rol bij migratie,
à¢â‚¬¢ Stadsontwikkeling en integratie,
à¢â‚¬¢ Kunst en wederzijdse culturele betrokkenheid.

Er zullen vier korte presentaties zijn gevolgd door een panel discussie met:
à¢â‚¬¢ Prof. Joanna Senyszyn (Lid Europarlement voor SLD),
à¢â‚¬¢ Prof. Jacek Dominiczak (Hoogleraar Architectuur)
à¢â‚¬¢ Prof. Hubert Bilewicz (Hoogleraar Kunstgeschiedenis)
à¢â‚¬¢ Dr. Izabella Filipiak (Docent Amerikaanse Literatuur & Cultuur)
à¢â‚¬¢ Drs. Marnix Norder (wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting & Integratie)
à¢â‚¬¢ ing. ErnstJan Stroes (Voorzitter Stichting Den Haag & Midden Europa)

Als u bij dit symposium aanwezig wilt zijn kunt u zich hiervoor aanmelden bij Iwetta de Koster, Coà¶rdinator Stichting Den Haag & Midden-Europa.
[email protected]
06-24961750

STICHTING DEN HAAG-MIDDEN EUROPA
De stichting Den Haag-Midden Europa, afgekort SDHME, werd opgericht in mei 2010 en is een voortzetting van de Stedenband Den Haag-Warschau, die gedurende de 20 jaar van haar bestaan een platform was voor het uitwisselen van kennis, cultuur en maatschappelijke ervaringen onder de twee steden. In 2007 reeds begon de Stedenband haar activiteiten meer te richten op het ondersteunen van de Poolse migranten in Den Haag.
SDHME heeft ondertussen de activiteiten sterk uitgebreid en richt zich nu op de migranten uit heel Midden en Oost-Europa. De Stichting kan rekenen op een uitgebreid team van enthousiaste, bekwame en zeer gemotiveerde bestuursleden en medewerkers.Wij hebben als doel het ondersteunen van de Midden-Europese arbeidsmigranten en het bevorderen van een harmonieuze integratie in de Haagse bevolking.
SDHME organiseert voor de migranten gratis lessen van de Nederlandse taal, voorlichtingsbijeenkomsten, inloop-informatie in de buurtcentra, telefonische info-lijn, spreekuren bij het Leger des Heils en de Kessler-stichting. Tevens bieden wij praktische ondersteuning aan migranten die in de problemen geraakt zijn.
SDHME werkt samen met hulporganisaties in Den Haag en elders, neemt deel aan debatten over de migratieproblematiek, adviseert gemeentelijke instanties over migrantenkwesties en is actief betrokken in de werkgroep Burgerschap van de gemeente voor de Midden-Europeanen. Wij organiseren en ondersteunen eveneens culturele evenementen met betrekking tot Midden-Europa.