Vandaag is het Wereld Astmadag. En dat betekent dat het Astma Fonds bijzondere aandacht schenkt aan de persoonlijke begeleiding en coaching van mensen met astma. Beter omgaan met astma en daarmee de kwaliteit van leven verhogen, dat zijn de positieve effecten van persoonlijke coaching via de Astma Fonds Advieslijn. Kortom, de dienstverlening werkt. Zo blijkt uit een evaluatie van de dossiers van veertig mensen met astma die het afgelopen jaar gebruik maakten van deze telefonische ondersteuning. Vaak leidde advies en hulpverlening tot de soms noodzakelijke gedragsverandering, zoals meer bewegen en een gezondere leefstijl.  

Het is belangrijk dat mensen met astma meer grip krijgen op hun leven met astma en COPD. Soms kan dat eenvoudig gerealiseerd worden via een eenmalig informatief telefoongesprek met de Astma Fonds Advieslijn. Soms is er extra ondersteuning nodig. Vandaar dat het Astma Fonds in september 2003 gestart is met een pilot persoonlijke coaching. Nu deze dienstverlening succesvol blijkt, wil het Astma Fonds deze actiever gaan aanbieden. Persoonlijke coaching houdt in dat volwassen mensen met astma, COPD en andere luchtwegaandoeningen telefonische ondersteuning krijgen bij het beter omgaan met hun ziekte, waaronder het bevorderen van een gezonde leefstijl. Aan de hand van een systematische aanpak (health counseling) en meerdere gesprekken worden mensen persoonlijk begeleid bij het tot stand brengen van een gedragsverandering. Bijvoorbeeld meer bewegen, het vermijden van prikkels en het omgaan met medicijnen. Dit alles om uiteindelijk klachten te verminderen en daarmee de kwaliteit van leven te verhogen.  
 

Uit een recent onderzoek van TNS NIPO onder 530 mensen met astma blijkt dat bij 54% astma enigszins tot sterk hun leven beïnvloedt. En dat, terwijl in eerste instantie 84% zegt hun astma onder controle te hebben. Daarnaast maakt 69% zich wel eens zorgen over hun ziekte. De paradox is dat mensen het gevoel hebben astma onder controle te hebben, maar na doorvragen wijst de praktijk vaak anders uit. De invloed van astma op het dagelijks leven blijkt vaak groter dan gedacht. Mensen met astma ondervinden vooral last bij zwaar lichamelijk werk en met sporten. Vooral ouderen ondervinden redelijk veel beperkingen en ook gevoelens van onrust door hun astma. Op basis van het onderzoek kan vastgesteld worden dat onder controle hebben en klachtenvrij zijn totaal verschillend worden opgevat. Op internet zijn verschillende testen te vinden waarmee mensen met astma hun aandoening beter onder controle kunnen krijgen. Zo staat op www.astmafonds.nl een uitgebreide test waarmee bepaald kan worden waar aandacht aan geschonken

bron:Astma fonds

 

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular