Op 12 mei 1977 nam minister Ruud Lubbers
van Economische Zaken de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG of
Liquified Natural Gas) op de Maasvlakte officieel in gebruik. Dit
jaar viert de installatie op de Maasvlakte dus zijn 30e verjaardag.
De bestaande LNG-installatie wordt uitsluitend ingezet om de
Randstad van extra gas te voorzien tijdens extreem koude perioden.
Er is voldoende gas beschikbaar om aan de extra vraag bij een
gemiddelde etmaaltemperatuur van -17 graden Celsius te voldoen. In
de afgelopen 30 jaar is de LNG installatie pas enkele malen
ingezet.

Achtergrondinformatie

Aardgas wordt vloeibaar bij -163 graden
Celsius. Bij die temperatuur scheiden de twee voornaamste gassen in
aardgas, methaan en stikstof, zich die dan ook in verschillende
tanks worden opgeslagen. De LNG-installatie op de Maasvlakte
bestaat dan ook uit twee tanks. Het vulproces duurt ruim een jaar.
Wanneer er een beroep moet worden gedaan op deze voorraad, wordt
het gas verwarmd en gemengd tot het de juiste kwaliteit heeft voor
gebruik in de Randstad.

Over LNG

In de afgelopen jaren is LNG voor de
Europese energievoorziening steeds belangrijker geworden. Zo wordt
op dit moment voorbereiding getroffen voor de bouw van een nieuwe
LNG-terminal in Nederland, de Gate-terminal. Hierbij werkt Gasunie
samen met Vopak. Deze Gate-terminal (Gate = Gas Access to Europe),
moet eveneens op de Maasvlakte komen.

bron:GasUnie