In Nederland komen steeds meer 30-km straten in woonwijken. In de praktijk blijkt het autoverkeer in deze straten echter nog zeer dominant. Uit onderzoek van 3VO blijkt dat kinderen in 30-km straten waar auto's te hard rijden pas zelf buiten mogen spelen als ze 6 jaar zijn. Dit verschilt niet met de situatie in een 50-km straat. 3VO stelt dat kinderen vanaf 4 jaar veilig en zelfstandig in de buurt moeten kunnen spelen.

Duurzaam veilig
In de evaluatie van het programma duurzaam veilig geven wegbeheerders zelf aan dat zij in tweederde van de gevallen 30 km straten sober inrichten. De straat wordt dan minimaal aangepast. Gevolg is dat het autoverkeer te hard blijft rijden en kinderen beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.

3VO roept gemeenten op vooral door te gaan met de aanleg van 30 km/u gebieden, maar te
stoppen met de slechte inrichting ervan. Woonwijken zijn er primair voor mensen, niet
voor auto's. Het zijn plekken waar voetgangers, fietsers en spelende kinderen ruim baan moeten krijgen.

Uit het onderzoek, dat 3VO deed naar aanleiding van de Straatspeeldag, komen 15-km straten duidelijk als het veiligst naar voren. Daar mogen kinderen al vanaf 4 jaar zonder ouders buitenspelen.

15 km/u 4 jaar
30 km/u zonder problemen 5 jaar

30 km/u met problemen 6 jaar
50 km/uur 6 jaar

bron:3VO