Er zijn 30 sollicitanten naar de functie van burgemeester van de Noord
Hollandse gemeente Heiloo. Dat heeft de Noord Hollandse commisssaris
van de Koningin bekendgemaakt. De nieuwe burgemeester zou op 1 juli aan
de slag kunnen, maar wordt begin volgend jaar wellicht weer ontslagen
om plaats te maken voor een gekozen burgemeester.

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heiloo hebben 30
personen gesolliciteerd, onder wie 7 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft
mr. H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland,
meegedeeld aan de gemeenteraad van Heiloo.

Van deze
kandidaten hebben/hadden 23 personen een fulltime functie in het lokaal
openbaar bestuur, 4 personen combineren een dergelijke functie met een
andere (hoofd) functie en 3 personen hebben een functie daarbuiten.

Onderverdeeld naar politieke richting:
CDA: 8
VVD: 7
PvdA: 5
GroenLinks:4
D66: 3
Onbekend: 2
Lokale politieke partij: 1

Bron: Ingezonden bericht