De 31 grootste gemeenten kunnen de komende
periode (2007-2013) rechtstreeks subsidies aanvragen uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het gaat om geld dat ze kunnen
inzetten om mensen te ondersteunen die extra hulp nodig hebben bij
het vinden van werk. Dat blijkt uit een brief die demissionair
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door de 31 grootste gemeenten de
mogelijkheid te geven rechtstreeks aanvragen in te dienen, komt Van
Hoof tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die wil aanvragen
van gemeenten niet verplicht laten lopen via het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI). Voor gemeenten die rechtstreeks subsidie
aanvragen, gelden dezelfde voorwaarden als voor de andere
aanvragers.

Naast de 31 grootste gemeenten was al voor
enkele andere partijen besloten dat zij in de nieuwe periode
aanvragen kunnen indienen. Daaronder vallen bijvoorbeeld het CWI en
de Opleidings & Ontwikkelingsfondsen. Die laatste groep kan
subsidies aanvragen voor scholing van laagopgeleide werknemers.

bron:SZW