In de maand januari hebben 3300 personen een boete gekregen voor het
niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs. Mensen die vanaf
1 januari 2005 niet voldoen aan de identificatieplicht krijgen een
boete van 50 euro. Voor jongeren van 14 en 15 jaar is de boete 25 euro.

De uitbreiding van de identificatieplicht is een
instrument om de handhaving en het toezicht door de overheid over de
gehele linie te versterken. Controle van de identiteitsdocumenten zal
dan ook vooral aan de orde zijn bij onrust of dreigend geweld, zoals
bijvoorbeeld 's nachts in uitgaansgebieden. Ook in situaties waarbij
gevaar voor ordeverstoring aanwezig is, zoals bij voetbalwedstrijden,
kan de politie controle van de identiteit uitvoeren. Verder zal de
politie
identiteitsdocumenten vragen aan omstanders die aanwezig zijn op of bij
een plaats delict, zoals een schiet- of steekpartij of een brand.

De hoofdregel voor het Openbaar Ministerie is dat er weinig
ontsnappingsmogelijkheden zijn voor mensen die geen identiteitsbewijs
bij zich dragen. Er is geen recht op een coulante behandeling, omdat
dan op den duur de waarde van de identificatieplicht voor de
rechtshandhaving wordt ondergraven. Degene die geen identiteitsbewijs
bij zich draagt, neemt het risico dat hij een boete krijgt opgelegd.
Degene die zich à¨n niet kan identificeren à¨n een valse naam of valse
adresgegevens opgeeft wordt vervolgd voor beide strafbare feiten.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular